Stein schaft hondenpenning af: nooit op gecontroleerd

Print
Stein schaft hondenpenning af: nooit op gecontroleerd

De gemeente Stein schaft hondenpenning af. Afbeelding: Peter Schols

Urmond / Elsloo / Berg / Maasband / Stein / Veldschuur / Catsop / Meers -

De gemeente Stein gaat de hondenpenningen afschaffen. Saillant is dat op deze penningen sinds de invoering geen enkele keer is gecontroleerd.

De gemeenteraad besloot in 2012 tot de invoering van de hondenpenning. Reden hiervoor was dat de boa’s op die manier gemakkelijker de noodzakelijke controles konden uitvoeren. Het duurde echter tot 2014 voordat deze penningen daadwerkelijk werd ingevoerd.

Huisbezoeken

Er werden echter nooit uren in het takenpakket van de boa’s vrijgemaakt om deze controles uit te voeren. Alle taken met betrekking tot het heffen en innen van hondenbelasting werden met ingang van 2014 bovendien gedaan door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Deze instantie controleert door middel van huisbezoeken en daarin speelt het wel of niet dragen van een hondenpenning geen enkele rol.

Overbodig

De hondenpenning is feitelijk dus al enkele jaren overbodig in Stein en zorgt alleen maar voor administratieve lasten. Het afschaffen heeft volgens de gemeente een ‘minimaal effect’ op de financiën. De gemeenteraad zal naar verwachting dit besluit definitief nemen op 30 januari.