Den Haag

Sociaal Economisch Raad waarschuwt: zodra economie afkoelt komen huishoudens in problemen

Print
Sociaal Economisch Raad waarschuwt: zodra economie afkoelt komen huishoudens in problemen

Afbeelding: Getty

Huishoudens dreigen financieel in de problemen te komen bij economische tegenslag. Veel mensen hebben de afgelopen twintig jaar niet of nauwelijks van de welvaartsgroei geprofiteerd. Als het economisch tegenzit moeten zij dus meteen de hand op de knip houden, waarschuwt de Sociaal Economische Raad (SER).

Volgens het belangrijke adviesorgaan van de overheid komt deze situatie door een combinatie van lage vrij besteedbare inkomens, hoge vaste lasten en tekortschietende financiële reserves. De verkennende studie is deze week bij de SER besproken. De studie is een vervolg op een verkenning uit 2013, naar aanleiding van de vraag waarom de groei van de Nederlandse economie achterbleef bij die van de ons omringende landen.

Destijds was de conclusie dat ons land last heeft van relatief hoge economische pieken en dalen. Dat de vorige recessie zo lang duurde, kwam mede doordat het bankwezen, de woningmarkt, de pensioensector en de financiering van het midden- en kleinbedrijf tegelijkertijd onder druk kwamen te staan. Nu onderzocht de SER in hoeverre Nederland de risico’s beter in de hand heeft. Een eenduidig antwoord valt echter niet te geven, stelt de organisatie. Het onderzoek levert een wisselend beeld op en er is volgens de SER een grote behoefte aan vervolgonderzoek.