Hennep Aanpak Parkstad

In juli 2019 is project Hennep Aanpak Parkstad (HAP) in Kerkrade en Heerlen van start gegaan. Gedurende een periode van 3 jaar worden álle bedrijfsmatige panden (loodsen, schuren, stallen, winkels) in Parkstad gecontroleerd op de aanwezigheid van hennepplantages of drugslabs. Kerkrade en Heerlen zijn de eerste twee gemeenten waar het project wordt uitgevoerd. De bedoeling is om het project ook over de andere Parkstadgemeenten uit te rollen.

Gemeente Kerkrade

Hoe is het project ingericht?De controles worden gedaan door een team gemeentelijke bestemmingsplanhandhavers, die exclusief voor het project zijn aangesteld. Zij dragen herkenbare kleding van Hennep Aanpak Parkstad en kunnen zich legitimeren. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.

SuccesInmiddels heeft het project al enkele successen opgeleverd. Medio november 2019 is in de buurt Terwinselen een hennepplantage in opbouw aangetroffen. Daar bleek in een kelderruimte een dubbele muur gemetseld te zijn. Daarachter was een luchtdichte ruimte gerealiseerd, waarin in dozen nieuw materiaal voor het inrichten van een hennepplantage lagen. Burgemeester Petra Dassen-Housen: “Ik blij dat het project HAP al resultaat heeft gebracht in zowel Heerlen als Kerkrade. Door samen te werken als gemeenten kunnen we één lijn trekken en een duidelijk signaal afgeven, niet alleen aan criminelen, maar ook aan eigenaren. Door alert te zijn op malafide huurders kan veel ellende met beschadiging en sluiting van panden voorkomen worden.”

Meer infoVoor meer informatie ga naar www.kerkrade.nl/hennepaanpakparkstad