Lezing over Mieke Kock-Rademakers over Hildegard van Bingen in Simpelveld

Mieke Kock-Rademakers is classicus, filosoof en vertaler en geeft op zaterdagmiddag 1 februari om 14.30 uur in Cultuurcentrum De Klimboom in Simpelveld een lezing over Hildegard van Bingen.

Redactie

Mieke Kock-Rademakers voltooide in 2017 de vertaling van Hildegards eerste visioenentrilogie. In haar lezing zal zij aan de hand van enkele passages uit Scivias met de daarbij horende miniaturen, de samenhang bij Hildegard tussen beeld, woord, klank en handeling nader belichten, waarbij we zien dat het woord langzaam opgaat in klank.

Eind vorige eeuw kwam Hildegard van Bingen (1098-1179) opnieuw in de belangstelling. De herdenking van haar achthonderdste sterfjaar bracht een stroom van publicaties op gang, waarbij de aandacht onder meer uitging naar Hildegard als vrouw, in samenhang met de tweede emancipatiegolf, als mysticus, (natuur)geneeskundige en componist. In 2012 werd ze heilig verklaard en benoemd tot kerklerares. Hildegard is geboren te Bermersheim. In het klooster van de Disibodenberg leidde ze als benedictines een verborgen leven tot ze in 1141 in een visioen Gods boodschap ontving. Dit was voor haar het begin van haar eerste visioenentrilogie: (Het Boek Ken de Wegen) over de pelgrimstocht van de ziel. De Scivias is te lezen als pelgrimstocht naar eigen wording.

De entree van de lezing is 8 euro. Reserveren kan via info@puurweijersenweijers.nl of op telefoonnummer 0655954525.