Amsterdam

DNB waarschuwt: 1 miljoen gezinnen hebben te weinig spaargeld om tegenslag op te vangen

© Getty Images

Eén op de zeven Nederlandse huishoudens is niet in staat om binnen een maand 2000 euro bij elkaar te krijgen als zich een onverwachte financiële tegenvaller voordoet.

Door Natasja de Groot

Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Met name huurders, alleenstaanden met kinderen en mensen die rood staan op betaalrekeningen zijn vaker financieel kwetsbaar.

DNB noemt het ‘weinig geruststellend dat ondanks meerdere jaren met een gunstig economisch tij en een dalende werkloosheid, nog altijd een substantiële groep financieel kwetsbaar is bij onvoorziene gebeurtenissen’. „Dit betekent dat hoewel Nederlanders over het geheel genomen bekendstaan als een spaarzaam volk, circa een miljoen Nederlandse gezinnen zich in een financieel kwetsbare positie bevinden”, schrijft de toezichthouder.

Spaarpot

Ruim de helft van die groep geeft aan niet eens in staat te zijn 500 euro bij elkaar te kunnen brengen. DNB wijst erop dat een spaarpot van 2000 euro al niet bepaald ruim is. De buffer die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert om achter de hand te houden, ligt aanzienlijk hoger.

Zo komt het Nibud-advies voor een alleenstaande zonder kinderen in een huurwoning al snel neer op een financiële buffer van minimaal enkele duizenden euro’s. Voor bijvoorbeeld woningeigenaren, autobezitters of huishoudens met kinderen worden hogere bedragen geadviseerd.

Beroep op familie

In het DNB-onderzoek gaven de ondervraagden ook aan hoe zij geld bij elkaar zouden brengen als ze te maken krijgen met een financiële tegenslag. Meestal wordt daarbij een spaarrekening aangesproken. Daarnaast zegt één op de zes voor een deel een beroep te moeten doen op familie of vrienden. Ook worden creditcards, rood staan en leningen genoemd als oplossingen. Tenslotte zijn er mensen die aangeven meer te gaan werken of bezittingen te verkopen om aan het benodigde geld te komen.

Om financiële problemen te voorkomen, moedigt DNB mensen aan om meer geld apart te zetten voor onverwachte uitgaven. Overigens toont een vergelijking van de uitkomsten met internationaal onderzoek direct na de financiële crisis dat het aantal Nederlanders dat financieel kwetsbaar is, is gedaald. Nederlandse gezinnen bleken in dat onderzoek financieel minder kwetsbaar dan gezinnen in Amerika en de meeste andere onderzochte landen (waaronder bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland).

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee