Toekomstvisie

Inspiratieboeken gaan rond in Buggenum om ideeën op te halen voor 2030

Print

De kaft van het inspiratieboek. Afbeelding: Dorpsraad Buggenum

Buggenum -

De dorpsraad in Buggenum gaat een toekomstvisie voor het dorp opstellen. De raad wil zich als dorp kunnen onderscheiden en hoopt met een duidelijke visie sterker te staan in overleggen met de gemeente.

Onder de noemer ‘Buggenum 2030’ worden daarom in februari en maart zogeheten inspiratieboeken in het dorp verspreid, welke gaan rouleren onder de inwoners. In deze boeken kunnen inwoners aangeven waar ze hopen dat Buggenum over tien jaar staat. De ideeën worden vervolgens gepresenteerd in een bijeenkomst, waarna wordt besloten welke initiatieven verder worden uitgewerkt.

Woensdag 5 februari worden er op diverse plekken in Buggenum graffiti-borden geplaatst, 24 in totaal. Deze zijn gemaakt door kinderen van de ‘knutselzolder’, waarop is afgebeeld wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van het dorp.