Landgraaf vraagt raad geld om gemeentekrant in de lucht te houden

Het college van Landgraaf wil doorgaan met het maandelijkse blad Gemindezaken. © gemeente Landgraaf

Landgraaf komt dit jaar 47.000 euro tekort op het uitbrengen van de gemeentekrant Gemindezaken. Het college vraagt de gemeenteraad om deze overschrijding te dekken uit de algemene reserves.

redactie

Gemindezaken wordt sinds februari vorig jaar uitgebracht, onder meer om de taken, beleidsvelden en projecten van de gemeente uitgebreider en structureler onder de aandacht te brengen. Per jaar kost dat ongeveer 60.000 euro. Het budget dat jaarlijks beschikbaar is voor communicatie is echter slechts 44.000 euro. Hieruit worden onder andere de kosten aan Omroep Landgraaf betaald voor het uitzenden van de raadsvergaderingen en de gemeentelijk publicaties in Via Landgraaf gefinancierd. Met dat laatste is Landgraaf in 2020 gestopt.

Door Gemindezaken ook dit jaar uit te brengen, ontstaat het tekort van 47.000 euro. De raad moet in april besluiten of dit bedrag uit de reserves wordt gehaald.