Scherpe winstdaling voor olie- en gasreus Shell: ‘slechts’ 16,5 miljard dollar in 2019

© ANP

Shell heeft in het vierde kwartaal van 2019 een fors lagere winst behaald, vooral onder druk van de gedaalde olie- en gasprijzen. Ook over heel het jaar nam de winstgevendheid van het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern duidelijk af.

ANP/Bloomberg

De winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten kwam voor het vierde kwartaal uit op 2,9 miljard dollar, wat een daling van 48 procent op jaarbasis inhoudt. Dat resultaat, maatgevend op de financiële markten, zakte over heel 2019 met 23 procent tot 16,5 miljard dollar. De cijfers vielen zwakker uit dan analisten hadden verwacht.

Aandeleninkoop

Topman Ben van Beurden sprak van uitdagende marktomstandigheden bij raffinage en chemische producten en wees ook op de gedaalde prijzen van olie en gas. Het blijft de bedoeling van Shell om zijn aandeleninkoopprogramma van 25 miljard dollar af te ronden, maar het tempo van de inkoop is afhankelijk van de macro-economische omstandigheden en de verdere schuldenafbouw, aldus de bestuurder. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit programma voor het einde van 2020 zou worden afgerond, maar afgelopen najaar waarschuwde Shell dat er vertraging zou kunnen optreden.

Het bedrijf kondigde wel aan een nieuwe tranche aandelen te gaan inkopen, van maximaal 1 miljard dollar. Deze inkoop loopt tot eind april. Dat bedrag is lager dan bij de tranche in het voorgaande kwartaal, toen het ging om 2,75 miljard dollar. Inmiddels heeft Shell al voor bijna 15 miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht.

Inkomsten

De productie van olie en gas lag in het afgelopen kwartaal op het equivalent van ruim 3,7 miljoen vaten per dag. De kwartaalomzet bedroeg 85 miljard dollar tegen bijna 105 miljard dollar een jaar eerder. Over heel 2019 zakten de inkomsten naar ruim 352 miljard dollar van meer dan 396 miljard dollar in 2018.

De onderneming gaf aan dat de kapitaalinvesteringen in heel 2020 waarschijnlijk aan de onderkant van de bandbreedte van 24 miljard tot 29 miljard dollar zullen uitkomen. Daarnaast mikt Shell voor de periode 2019-2020 op meer dan 10 miljard dollar aan desinvesteringen.

Shell is het eerste internationale olie- en gasconcern dat kwartaal- en jaarcijfers presenteert. De Amerikaanse branchegenoten ExxonMobil en Chevron publiceren vrijdag resultaten, terwijl de Europese rivalen BP en Total volgende week de boeken openen.