Subsidie nodig voor zendmast lokale omroep 3Heuvelland

De omroepmast in Eyserheide. © Annemiek Mommers

Vaals en Gulpen-Wittem willen een eenmalige subsidie van 26.000 euro toekennen aan de nieuwe omroep 3Heuvelland, voor het plaatsen van de zendmast in Eys.

Merel Visscher

De gemeenten zouden elk een bedrag van 13.000 euro beschikbaar moeten stellen. De gemeenteraden moeten hier nog wel formeel hun goedkeuring aan geven. De antenne is nodig om de uitzendingen op de radio te kunnen ontvangen op wekkers, in verzorgingstehuizen, sportkantines en op werkplekken. Lees ook: Nieuwe zender voor lokale omroep 3Heuvelland in Eys

De Lijn 50-gemeenten hebben vorig jaar mei een startsubsidie toegekend aan de fusieomroep. Omroep Krijtland en RTV Maas- en Mergelland zijn per 1 januari formeel gefuseerd tot 3Heuvelland. Op dit moment zit de nieuwe organisatie nog in de testfase. Het is de bedoeling dat 3Heuvelland in het voorjaar daadwerkelijk van start gaat. Lees ook: Naam van fusiestreekomroep wordt Omroep 3Heuvelland