‘Autopremies weer omhoog, klant tast in duister’

© Shutterstock

Bijna de helft van de autoverzekerden had het afgelopen jaar te maken met een hogere premie. En in veel gevallen werden zij pas op het laatste moment geïnformeerd over die verhoging, als ze al werden geïnformeerd, zo constateert de Consumentenbond.

Natasja de Groot

Onderzoekers van de Consumentenbond vroegen in november 4000 autobezitters naar hun autoverzekering. Wat bleek? Bijna de helft van de ondervraagden liet weten dat de premie het afgelopen jaar is gestegen. Voor de meeste mensen bleef die stijging beperkt tot 10 procent, 1 op de 13 ondervraagden kreeg een forse verhoging voorgeschoteld tussen de 20 procent tot 50 procent.

Premieverhoging

De Consumentenbond ontdekte daarbij dat autoverzekeraars lang niet altijd hun klanten netjes hadden geïnformeerd over de premieverhoging. Zo gaf een derde van de ondervraagden aan dat hij wel bericht had gehad over de nieuwe premie, maar zelf had uitgerekend wat die verhoging was. 7 procent kwam er pas achter dat de premie was gestegen toen hij zijn bankafschrijving zag. 40 procent kreeg minder dan een maand vooraf bericht over de prijsstijging en 14 procent kreeg helemaal geen bericht.

‘Tijdig’

De Consumentenbond hekelt de gebrekkige communicatie van autoverzekeraars. ,,Verzekeraars horen daar heldere informatie over te geven”, reageert directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. Vorig jaar tikte ze de autoverzekeraars ook al op de vingers. ,,Verzekeraars horen volgens hun eigen gedragsregels de klant ‘tijdig’ over te informeren.”

Wat de bond betreft, moeten verzekerden minimaal twee maanden voor de premievervaldatum worden geïnformeerd over tariefswijzigingen, waarbij voor de verzekerden meteen duidelijk is wat hun oude en nieuwe premie wordt. ,,Je kan niet van mensen verlangen dat ze zelf met de rekenmachine aan de slag gaan.”

In overleg met de koepelorganisatie van verzekeraars, het Verbond van Verzekeraars, heeft de Consumentenbond aan verzekeraars gevraagd om met voorstellen te komen om zo de informatievoorziening rond premieverhogingen te verbeteren.

Premies

Uit nader onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat verzekeraars Klaverblad, ZLM, ASR en Allianz het afgelopen jaar de premies voor nieuwe klanten het meest hebben verhoogd. Voor de WA-dekking spande Klaverblad met 27 procent de kroon en volgde ZLM op de voet met 25 procent.

Klaverblad bevestigt dat er prijsverhogingen waren, maar komt voor de cascopremies op lagere gemiddelden (8 procent). ZLM laat weten dat alleen de WA-premies zijn verhoogd per januari 2019, variërend van 10 procent voor Zeeland en het buitengebied tot 25 procent in bepaalde steden. De verzekeraar komt ook uit op een lagere, totale gemiddelde stijging.

© Consumentenbond