‘Over papen en geuzen in Klimmen, het verhaal van een skelet onder vlees!’

Print
‘Over papen en geuzen in Klimmen, het verhaal van een skelet onder vlees!’

Afbeelding: Diana Scheilen / Archief De Limburger

Klimmen -

Pastoor Frans Crutzen praat dinsdag 11 februari over de opkomst en ondergang van de protestantse kerkgemeenschap in Klimmen. Titel van zijn lezing: ‘Over papen en geuzen in Klimmen. Het verhaal van een skelet onder vlees!’

Vanaf ± 1135 is er sprake van een katholieke geloofsgemeenschap in Klimmen. De aangetroffen ruïne van een uit de 3e eeuw na Christus daterend gebouw wordt door Benedictijner monniken van de proosdij Meerssen rond dat jaar tot kerk verbouwd en ingericht.

Staatse land

Met de invoering van het Partagetractaat uit 1661 begint voor de gelovigen een nieuwe fase. De Landen van Overmaas worden verdeeld tussen Spanje en de Republiek, en Klimmen komt terecht in het Staatse Land van Valkenburg. De katholieke geestelijkheid wordt uit Klimmen verdreven en wijkt uit naar het deel van Ransdaal dat tot het grondgebied van Wijlre (Duitse rijksheerlijkheid) hoorde en bouwt er een schuilkerk.

Simultaan

In 1663 blijkt in Klimmen een katholieke vrouw uit Klimmen protestants te zijn geworden. Reden waarom de classis van Maastricht in Den Haag aandringt op het benoemen van een predikant en een protestantse schoolmeester aldaar.

Na vijf jaar wordt voor Klimmen beroepen Menso Heijdenrijck (1644-1724), die in 1673 bij de komst van de Fransen weer het veld moet ruimen. Na de Vrede van Nijmegen (1678) worden er tot in de Franse tijd (1794/1814) weer predikanten en schoolmeesters voor Klimmen benoemd en wordt de kerk simultaan gebruikt door zowel katholieken als protestanten. Het onderwijs blijft tot rond 1805 in protestantse handen. In 1800 overlijdt de laatste predikant van Klimmen, Johan Michael Leignes (1736-1800).

De protestantse gemeente kwijnt er langzaam maar zeker weg. Men wordt in eerste instantie verenigd met Nederlands Hervormde gemeente Valkenburg-Gulpen en een tijdje bediend door de dominee van Heerlen. Met ingang van 1819 huurt men ter plaatse een kamer in een particulier huis voor het houden van diensten, totdat rond 1840 de laatste protestant ter plaatse overlijdt.

De lezing start om 20.00 uur in Café Keulen aan de Schoolstraat 3 in Klimmen (vrije gave). Organisatie: LGOG en Heemkundevereniging Klimmen. Kijk voor meer informatie op www.lgog.nl