Boeren blazen massaal protest in Den Haag af

FDF-voorman Mark van den Oever. © ANP

De protestacties van boeren in Den Haag gaan woensdag niet door. Actiegroep Farmers Defence Force heeft de massale optocht met trekkers vanuit het hele land naar de hofstad afgeblazen. Reden is een nieuw onderzoek naar de stikstof­uitstoot.

Tara Riem

Farmers Defence Force (FDF) riep eerder nog op tot het protest, maar meldde vrijdag: ‘We houden ons kruit uit tactische overwegingen droog voor als het echt nodig is.’ Die beslissing is genomen tijdens een vergadering van het Landbouw Collectief, de koepelorganisatie die bestaat uit zowel traditionele belangenbehartigers zoals LTO als protestgroepen als Agractie en Farmers Defence Force.

Premier Mark Rutte, minister Carola Schouten (Landbouw) en het Landbouw Collectief gaan woensdag met elkaar in gesprek over de stikstofaanpak.

RIVM-cijfers

voorzitter Mark van den Oever van Farmers Defence Force: „We gaan inderdaad in gesprek, maar willen wachten met het sluiten van een deal. Dat heeft alles te maken met onze analyse van de RIVM-cijfers over de stikstof­uitstoot. Dat gaat nieuwe inzichten bieden in de stikstofuitstoot. Op 20 februari is het Mesdag Zuivelfonds klaar met het doorrekenen, maar geloof mij maar dat het positief zal uitpakken voor de landbouw. Wij verwachten dat de nieuwe gegevens een grote basis onder de stikstofmaatregelen van het kabinet wegslaat. Wij zullen dan ook geen handtekening zetten onder maat­regelen die niet blijken te kloppen.”

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte begin deze maand aanvullende data over stikstofuitstoot openbaar. Het gaat om emissiedata waarmee stikstofberekeningen kunnen worden uitgevoerd, als het ware het laatste puzzelstuk van het rekenmodel.

Rechtszaak

Het Mesdag Zuivelfonds en de Stichting Stikstofclaim daagden eind vorig jaar de Nederlandse Staat en het RIVM voor de rechter. Beide organisaties wilden aan de hand van de aanvullende gegevens bepalen of de uitkomsten van de berekeningen van het RIVM over stikstofuitstoot wel kloppen. De rechter stelde dat het RIVM het volledige rekenmodel openbaar moest maken, tenzij er een duidelijke motivatie was om dat niet te doen.

Aanvullend pakket

Dat gegevens en rekenmethoden niet te controleren waren, zat niet alleen het fonds en de stichting dwars, maar ook veel boeren. Want juist op basis van die RIVM-data is de conclusie getrokken dat de landbouwsector voor 46 procent verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot. Naar verwachting komt het kabinet half februari met een aanvullend pakket stikstofmaatregelen.