Negen woningen Moennikhof stap dichterbij

Print
Negen woningen Moennikhof stap dichterbij

De plannen voor negen nieuwe woningen komen zes weken ter inzage te liggen. Afbeelding: Getty Images

Helden -

De realisatie van negen woningen op de plek van de voormalige landbouwschool de Moennik in Helden is een stap dichterbij. Het college van B&W van Peel en Maas heeft de benodigde omgevingsvergunning daarvoor verleend.

Voor de locatie zijn meerdere plannen voor woningbouw geopperd. Deze zijn tot op heden nooit uitgevoerd, grotendeels te wijten aan de crisis in de bouw jaren geleden. Nu wil een particulier negen gasloze woningen bouwen. Het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Belangstellenden kunnen gedurende deze periode beroep tegen de plannen aantekenen.