Dubai

IMF-baas: gebrek aan hervormingen raakt wereldeconomie

Print
IMF-baas: gebrek aan hervormingen raakt wereldeconomie

Kristalina Georgieva. Afbeelding: EPA

Het gebrek aan hervormingen van economische systemen zit de toch al bloedeloze vooruitzichten van de wereldeconomie in de weg.

Zeker nu de problemen rond het nieuwe coronavirus de vooruitzichten dit jaar verder vertroebelen. Daarvoor waarschuwt Kristalina Georgieva, de hoogste baas van het Internationaal Monetiar Fonds (IMF).

Volgens de Bulgaarse is er steeds minder ruimte voor monetair beleid. De afhankelijkheid van fiscale maatregelen en structurele hervormingen om de groei te stimuleren zou volgens haar sterker moeten zijn. „Wat ontbreekt is een agressievere omslag voor structurele hervormingen”, zei Georgieva.

Virus

Ingestelde maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, zorgen voor problemen in toeleveringsketens. Centrale banken zijn alert, maar plannen voor monetaire versoepeling moeten nog worden aangekondigd. Volgens Georgieva zouden landen meer samen moeten optrekken om risico’s in te dammen.

Het IMF ging er voordat het virus in China om zich heen greep, al vanuit dat de economische groei dit jaar minder zou zijn dan vorig jaar. De impact van het Wuhan-virus is nog ongewis. Georgieva prees al wel China voor de „zeer agressieve” maatregelen om de economische impact te beperken.

Evengoed benadrukte ze dat het virus omgeven is door een grote mate van onzekerheid. „Hoe hard zal China worden geraakt? Zal het virus zich ook buiten China verspreiden?”, aldus de Bulgaarse.

Ramingen

De Britse bank HSBC verlaagde recent zijn ramingen voor de groei van de wereldeconomie van 2,5 procent naar 2,3 procent. Daarmee volgde de bank het voorbeeld van andere grote financiële instellingen die de ramingen neerwaarts bijstelden. Ook de Wereldbank verlaagde zijn prognoses eerder, vooral door de impact van het virus op de leveringsketens.

Georgieva sprak de hoop uit dat een relatief snelle beheersing het meest waarschijnlijke scenario zal zijn. „Zelfs een maand van verminderde activiteiten heeft onvermijdelijk een impact op de economie van China en daarmee op die van de rest van de wereld,” aldus de IMF-baas.