Heerlen vernoemt pad naar legendarische vakbondsleider Hub Cobben

Print
Heerlen vernoemt pad naar legendarische vakbondsleider Hub Cobben

Oud-mijnwerkers marcheerden in 1975 in gesloten gelederen naar het Binnenhof met tweede van links Hub Cobben. Afbeelding: Karel Gerrits

HEERLEN / Hoensbroek -

Het bestaande pad over het voormalig mijnspoor tussen de Pastoorskuilenweg en de Zandbergsweg heeft de naam van een legendarisch vakbondsleider gekregen: Hub Cobbenpad.

Al in 1981 is door de Socialistische Partij het initiatief genomen om een straatnaam te vernoemen naar Hub Cobben. Een brief hierover van de SP is nooit afgehandeld. In de gemeenteraadsvergadering van juni 2019 is het initiatief nogmaals onder de aandacht gebracht. Na overleg met de adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte is besloten het pad te vernoemen naar Hub Cobben.

Hub Cobben was actief voor de Algemene Bond van Werkers (ABW) en bestuurslid van mijnwerkerspensioenfonds AMF. Hij zette zich in voor verbetering van de excedent pensioenen. Cobben was de grote inspirator van grootschalige demonstraties in Heerlen en Den Haag (1975). De briefschrijvers: „Zoals u behoort te weten betaalden de mijnwerkers rond de 9 procent van hun loon aan pensioenpremie en krijgen ze er nu een schijntje voor terug.”

Vakbondsleiders

De directe aanleiding voor de brief was dat in 1981 net straatnamen waren vernoemd naar katholieke vakbondsmensen in de nieuwe wijk Zeswegen, Jan Maenen (K.A.B.) en Hermans Stins (Algemeene Bond van Christelijke Mijnwerkers). „Zonder in te gaan op de emoties en gevoelens van vele Heerlense en andere ex-mijnwerkers bij het horen van die R.K. vakbondsleiders, menen wij toch te moeten vaststellen dat een vakbondsman die daadwerkelijk wat voor de mijnwerkers heeft gedaan door B en W helemaal vergeten is.”

Ron Meyer nam in 2017 met zijn oude geschiedenisleraar Martin van der Weerden uit Kerkrade al het initiatief tot de Hub Cobben Prijs, ‘prijs voor sociale strijd en rechtvaardigheid.’

Verdiensten

Op de vraag of zo’n pad niet wat mager is voor iemand met de verdiensten van Hub Cobben, kan worden opgemerkt dat het in de regel niet gangbaar is een bestaande straatnaam te wijzigen. „Omdat naamgeving voor (zeer) lange termijn geldt, moet worden gewaakt voor modieuze naamgeving en moet terughoudendheid worden betracht bij naamgeving op grond van actualiteiten. Bestaande namen worden niet gewijzigd, tenzij er zwaarwegende redenen blijken te zijn die bij de oorspronkelijke naamtoekenning niet bekend waren.”

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen