Venlo heeft mede dankzij oud-topman Leolux beleid voor begraven in eigen achtertuin

Print
Venlo heeft mede dankzij oud-topman Leolux beleid voor begraven in eigen achtertuin

Landgoed Pelgrimshof in Venlo, waar oud-Leolux-topman Jeroen Sanders en zijn vrouw begraven willen worden. Afbeelding: Leolux

Venlo / Hout-Blerick / Boekend / Steyl / Lomm / Tegelen / Velden / Belfeld / Blerick / Arcen -

Venlonaren mogen zich op eigen terrein laten begraven als ze eigenaar van de grond zijn, de grafrust tien jaar gewaarborgd kan worden en de begraafplaats maximaal twee graven bevat.

Ook moet de locatie buiten de bebouwde kom liggen, moeten directe omwonenden akkoord gaan en mag een graf niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Onder andere deze voorschriften zijn opgenomen in nieuw beleid voor bijzondere begraafplaatsen op eigen terrein. De Venlose gemeenteraad vroeg om dit beleid en zal dat naar verwachting eind volgende maand goedkeuren.

Het beleid werd opgesteld door de gemeente Venlo naar aanleiding van een verzoek dat voormalig Leolux-topman Jeroen Sanders en zijn vrouw deden. Zij willen begraven worden op landgoed Pelgrimshof, gelegen achter hun woning in Venlo. In eerste instantie wees Venlo dit verzoek af omdat de binding van de familie met de grond beperkt zou zijn. De gemeenteraad keek daar anders tegenaan en gaf het college van B & W de opdracht regels op te stellen. Op basis van die nieuwe regels kan het verzoek van Sanders toch worden goedgekeurd.