Christian Hoebe van de GGD geeft antwoord op vragen over coronavirus: ‘De griep is echt iets van de winter’

Vele tientallen lezers reageerden op onze oproep vragen te stellen over het nieuwe coronavirus aan Christian Hoebe, hoofd infectieziektenbestrijding bij de GGD Zuid-Limburg. Een tweede selectie.

Serge Sekhuis

Klopt het dat de kans groot is dat het nieuwe coronavirus richting de zomer, als het warmer wordt, zal uitdoven?

„De griep is echt iets van de winter. Als je kijkt naar andere corona- en verkoudheidsvirussen, zie je dat die inderdaad ’s zomers vaak gaan ‘liggen’. Het is aannemelijk dat dit ook voor het nieuwe CoV2-virus geldt, maar zeker weten we dat niet. Met de SARS-epidemie in 2002 ging het wel zo. Dat stemt dus hoopvol. Een virus kan in algemene zin slecht tegen zomerse hitte en gedijt meer in koude, drogere lucht. Dat de griep vooral ’s winters rondgaat, komt ook omdat we dan vaker samen binnen zitten, dicht op elkaar. Zo kun je elkaar makkelijker besmetten.”

Bekijk hier ook het eerste deel.

Hoe groot is de kans dat het CoV2-virus elders in de wereld, waar het wel winter is, overleeft?

„Dat kan. We zien dat ook bij influenza, ons ‘gewone’ griepvirus. Dat gaat inderdaad mee met het seizoen naar de andere kant van de wereld en komt in de winter erop weer terug. Vaak is het een beetje van vorm veranderd, vandaar dat elk jaar een ander vaccin wordt samengesteld.”

Het Afrikaanse continent is nog geheel vrij van besmettingen?

„Ja dat is opvallend. Ik kan diverse verklaringen bedenken. Enerzijds staat de gezondheidszorg in Afrika op een ander niveau dan hier. Wil je de omvang van een epidemie weten, dan zul je moeten meten: mensen testen. Ik heb het idee dat dit in Afrika minder gebeurt. Zo kan het dus goed zijn dat er wél corona-patiënten rondlopen, maar dat we ze niet kennen. Een andere verklaring is als gezegd het klimaat. Virussen houden niet van hitte.”

Wat vindt u van de manier waarop de media verslag doen?

„De mediadruk is extreem. Bij de Mexicaanse griep in 2009 gingen we al die kant op, maar dit is heftiger. De media zijn sindsdien ook veranderd. Alles is sneller geworden. Toen had je de krant en de televisie, nu zijn er blogs, vlogs én social media. Dat maakt dat, bij de pers, de concurrentie groot is om steeds met nieuws te komen. Deels snap ik het wel, het is immers een nieuw virus. Maar je kunt er wel over discussiëren of de ernst van het virus alle aandacht rechtvaardigt.”

De pers overdrijft?

„Elke nieuwe besmetting is real time te volgen. De vraag is: helpt dat? Je ziet dat mensen er onrustig van worden. Er wordt zoveel bericht: kleinere dingen worden sterk uitvergroot. En dan worden er ook nog valse geruchten verspreidt. Het zou goed zijn als men wat meer zou vertrouwen op de experts. Wij reiken de feiten aan, zullen blijven uitleggen wat we doen, maar ook waarom we dingen niét doen: hele dorpen of steden sluiten, zoals in China. Omdat het niet nodig is. Voor paniek is écht geen aanleiding.”

Die paniek klinkt wel door in een noodkreet van de huisartsen aan minister Bruno Bruins, ze vrezen overbelasting. Het kabinet komt in crisisberaad bijeen…

„Voorlopig houden wij, de GGD, het nog wel vol. We zijn ‘opgeschaald’: iedereen staat hier in de stand corona. Wij zetten in op plekken waar je het meeste risico loopt, zoals de besmettingshaard in de Kreis Heinsberg. Die probeer je, door contactonderzoek en mensen thuis laten blijven, te beperken. Dat lijkt nu, van onze kant, redelijk gelukt. Zouden we overal achteraan rennen, ook kleinere risico’s, dan houden we het inderdaad niet lang vol. Dat het kabinet na het reces voor corona bij elkaar komt, dat vind ik logisch. Ik weet dat de huisartsen worden overspoeld. Dus: bel ze alleen bij klachten als koorts, kortademigheid, hevig hoesten en als je intensief contact hebt gehad met iemand uit Gangelt of een andere besmette regio. Niet als je in Duitsland hebt getankt of boodschappen gedaan. Want dat kan gewoon nog.”

Lopen mensen met astma, COPD of longfibrose een extra risico op complicaties als ze besmet raken met het nieuwe CoV2-virus?

„Ja. Corona is een infectieziekte die kan leiden tot een longontsteking. Mensen die al een longziekte hebben, kunnen áls ze besmet raken complexere klachten ontwikkelen en ernstiger ziek worden. Het is overigens niet zo dat ze door hun longzwakte meer kans lopen besmet te raken.”

Hoe weet je eigenlijk of je de gewone wintergriep hebt of het nieuwe corona-virus?

„De enige manier om dat te weten te komen is door een test; het ziektebeeld is erg vergelijkbaar. Het enige dat we weten, is dat je bij corona altijd koorts krijgt. Bij griep is dat niet zo. Het is niet zo dat je bij corona altijd ernstiger ziek bent. Sterker, bij 80 procent van de patiënten kent de ziekte een mild beloop. Ze kunnen gewoon thuisblijven en zijn binnen een week weer erbovenop.”

Is het veilig om naar buitenevenementen te gaan, zoals hardloop- of wielerwedstrijden?

„Dat kan gewoon. In Nederland gaan alle evenementen gewoon door. In Zuid-Limburg geldt een kleine uitzondering voor evenementen vlak bij de grens, omdat je ‘vermenging’ met mogelijk besmette buren wilt voorkomen. Tot nu toe is er nauwelijks iets afgelast. In Limburg is nog altijd niemand besmet, bezorgdheid over evenementen is dus niet nodig. Bij activiteiten in de buitenlucht is het risico dat je besmet raakt sowieso veel kleiner dan in een gesloten ruimte.”

Kun je ziek worden van postpakketjes uit China?

„Nee. Het virus kan weliswaar enkele dagen op een oppervlakte overleven, de besmettelijkheid neemt echter snel af. Als iemand in China al op je bestelling heeft geniest, dan is na zo’n lange reis het gevaar zeker geweken.”

Er is veel verwarring bij mensen die in de grensregio wonen en werken; welke protocollen moeten zij nu volgen?

„De regel is dat ieder land corona volgens zijn eigen protocol mag aanpakken. De Duitsers hebben stringentere maatregelen genomen, alle kinderdagverblijven en scholen dicht. Honderden mensen in quarantaine. Dat is bij ons niet aan de orde, dat verschil kan op zo weinig kilometers afstand raar overkomen. De woonplaats is bepalend. Iemand die in Duitsland woont, houdt zich aan het Duitse protocol, woon je hier dan gelden onze regels. Verwarrend wordt het inderdaad als je in Duitsland woont en je kind gaat in Limburg naar school. Omdat wij geen restrictie hebben voor scholen, kan dat dus gewoon, zeker als je klachtenvrij bent.”