Kabinet gaat 20.000 ouders compenseren na kinderopvangaffaire

Voorzitter Piet Hein Donner overhandigt het eindrapport van de adviescommissie uitvoering toeslagen aan staatssecretarissen Alexandra van Huffelen (Financiën) en Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). © ANP

Het kabinet trekt een half miljard euro uit om ouders te compenseren die in de problemen zijn gekomen omdat ze kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Het kabinet denkt dat ruim 20 duizend ouders voor een regeling in aanmerking komen.

Door Hans Van Soest

Het kabinet gaat daarmee verder dan de commissie Donner donderdag adviseerde. Staatssecretarissen Alexandra van Huffelen (Financiën) en Tamara van Ark (Sociale Zaken) vinden dat een ruime compensatieregeling op zijn plaats is. Ze willen de wet veranderen zodat het mogelijk wordt om iedereen die sinds de invoering van de kinderopvangtoeslag in 2005 gedupeerd is door de terugbetaalverplichting, alsnog tegemoet te kunnen komen.

De commissie Donner concludeerde donderdag nog eens dat de wetgeving de belangrijkste oorzaak is dat zo veel mensen financieel in de problemen kwamen. Probleem bij de toeslagenregeling was volgens Donner, dat de regel zó streng was, dat iedereen die ook maar één klein foutje maakte in het aanvragen van de toeslag niet alleen zijn recht op toeslag verloor, maar vaak ook eerder ontvangen geld moest terugbetalen. Dat leidde ertoe dat sommige ouders tienduizenden euro’s moesten terugbetalen. Meestal waren dat ouders die toch al weinig te besteden hadden.

Fraude

Het kabinet wil twee groepen ouders tegemoet komen. Als eerste de ouders die bij fraudeonderzoeken door de Belastingdienst te onrechte zijn aangezien als fraudeur. Een beroemd voorbeeld was het gastouderbureau Dadim in Eindhoven. Omdat dat bureau werd verdacht van malversaties, werden alle ruim 300 ouders die er stonden ingeschreven ook als fraudeur aangemerkt. Zij kregen dwangsommen opgelegd, zonder dat ze de kans kregen zich te verdedigen. Dat leidde tot schrijnende situaties. De commissie Donner vermoed dat los van de Eindhovense zaak nog 1800 ouders zo zijn behandeld.

De tweede groep die het kabinet wil compenseren, zijn ouders die gedupeerd zijn door ‘de buitenproportionele hardheid van het toeslagenstelsel’. Zij krijgen recht op compensatie als ze disproportioneel hun kinderopvangtoeslag hebben moeten terugbetalen. Iedereen die meer dan 1500 euro heeft moeten terugbetalen kan een beroep doen op de compensatieregeling. Er wordt een speciale crisisorganisatie opgericht die de regeling moet gaan uitvoeren. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk ouders in 2021 hun geld terugkrijgen.

Impact

Van Huffelen: ,,Er is in de uitvoering van toeslagen veel fout gegaan en dat had nooit mogen gebeuren. Ik heb met eigen ogen gezien hoe groot de impact is op ouders. Compensatie is hier op zijn plaats. Daarnaast wil ik ook de menselijke maat in het toeslagenstelsel terugbrengen, waardoor we het vertrouwen in de overheid kunnen herstellen.’’

Het kabinet houdt rekening met totale kosten van 500 miljoen euro. Daarvan is 110 miljoen euro voor de uitvoering. De rest van het bedrag, 390 miljoen euro is het geld waar de ouders altijd recht op hadden. Volgens Van Ark hebben vooral ouders met lagere inkomens dat nodig. ,,Teveel ouders zijn hard getroffen door de strenge regels die tot voor kort golden bij het niet, of niet volledig, betalen van een eigen bijdrage voor de kinderopvang. Dit geldt in het bijzonder voor ouders met lagere inkomens. Dat betreur ik zeer.’’

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal