Opinie

‘Samen staan ondernemers sterk tijdens de coronacrisis’

Print
‘Samen staan ondernemers sterk tijdens de coronacrisis’

Mark Hendriks. Afbeelding: De Limburger

HET BETOOG – De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) werd in 1918 opgericht door pater Cassianus vanuit de behoefte om werkgevers te verenigen en het ondernemersklimaat in Limburg te optimaliseren. Gedurende deze meer dan 100-jarige bestaansgeschiedenis heeft onze provincie meerdere crises gekend. Ook op dit moment staan we aan het begin van een grote economische crisis als gevolg van het Covid-19-virus. Laten wij als ondernemers, maar ook als hele maatschappij, alle krachten bundelen om zo goed mogelijk door deze ­ongetwijfeld zware periode heen te komen.

Onderschat

Waar we aanvankelijk allemaal het virus onderschat hebben, is het inmiddels tot iedereen doorgedrongen dat het een serieuze bedreiging vormt. Vanuit China heeft het de hele wereld bereikt en inmiddels vele slachtoffers gemaakt. Gelukkig zijn we snel bij zinnen gekomen en worden er inmiddels rigoureuze maatregelen genomen. Voorop staat natuurlijk de gezondheid van ons allemaal, maar zeker ook de vitaliteit van onze bedrijven. Zonder deze mensen en de bedrijven waarin zij werken, kan onze economie en maatschappij niet functioneren.

Maatregelen

Samen met VNO-NCW en sociale partners heeft het kabinet een flink pakket aan maatregelen afgekondigd. Minister van Financiën Wopke Hoekstra gaf het al aan: „Onze zakken zijn echt heel diep en ik ben bereid om ze allemaal te legen”. De maatregelen worden op dit moment goed ontvangen door onze leden en geven vertrouwen voor de komende periode. Werktijdverkorting wordt massaal aangevraagd omdat, zeker in bepaalde sectoren, sprake is van grote vraaguitval. Maar waarschijnlijk zullen nog vele aanpassingen van de maatregelen volgen op basis van actuele ontwikkelingen.

Samen

In Limburg zien we dat veel bedrijven interne maatregelen nemen om te kunnen blijven produceren en diensten te kunnen blijven leveren. Denk hierbij aan ­hygiëne bevorderende maatregelen, financiering, thuiswerken, onderwijs op afstand, werken op andere tijden om zo ook voor kinderen te kunnen zorgen, et cetera. Aan de andere kant zie je dat veel ondernemers, ondanks hun vaak moeilijke eigen positie, bereid zijn anderen te helpen.

Zo kregen wij een telefoontje van een van onze leden, met een logistiek bedrijf en goede contacten in China, met het aanbod van mondkapjes voor onze zwaar op de proef gestelde zorgverleners. Ook de roep om meer schoonmakers in de zorg kon vrij snel worden ingevuld door ondernemers onderling. Maar er kwam ook het aanbod van een rijschool om de vrachtwagens die op dit moment niet gebruikt kunnen worden om les te geven in te zetten voor bevoor­rading van supermarkten. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Door

En we gaan door. Samen met onze zusterorganisatie in Brabant en Zeeland hebben we een platform opgezet om vraag en aanbod van ondernemers bij elkaar te brengen. Mensen die in de horeca geen werk meer hebben, kunnen ergens anders aan de slag. Maar ook slimme ideeën en werkwijzen kunnen worden uitgewisseld. Wat de een bedacht heeft, hoeft de ander niet uit te vinden.

Tevens zullen we samen met MKB-Limburg en Zuyd Hogeschool de Corona Impactscan uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van deze crisis voor de Limburgse bedrijven. Daarmee kunnen we input leveren aan beleidsmakers en politici om, waar nodig, extra of aangepaste maatregelen te nemen.

Want alleen samen staan we in deze crisis sterk.

Mark Hendriks is secretaris van de Limburgse Werkgevers Vereniging