Corona

Provincie wil ambtenaren uitlenen aan de zorg

Print
Provincie wil ambtenaren uitlenen aan de zorg

De provincie Limburg wil een deel van haar ambtenaren ter beschikking stellen aan zorginstellingen om uit te helpen tijdens de coronacrisis. Afbeelding: ANP

Maastricht / Itteren -

De provincie Limburg wil een deel van haar ambtenaren ter beschikking stellen aan zorginstellingen om uit te helpen tijdens de coronacrisis. Dit blijkt uit een maatregelenpakket dat het provinciebestuur dinsdagavond aankondigde.

De directie en het management bekijken op dit moment of een deel van de ruim 900 medewerkers kan worden uitgeleend aan de zorg.

Bescheiden

Verschillende partijen in Provinciale Staten drongen de voorbije dagen aan op acute financiële steun voor noodlijdende bedrijven en culturele instellingen in Limburg. Maar een noodfonds zoals het kabinet dit in het leven heeft geroepen, komt er vanuit Limburg vooralsnog niet. ‘De belangrijkste rol is weggelegd voor de rijksoverheid. De provincie kan slechts een bescheiden bijdrage leveren’, schrijft het college.

Gedeputeerde Staten beloven zich soepel op te stellen tegenover partijen die afhankelijk zijn van provinciale subsidie. Organisaties die later in het jaar subsidie zouden ontvangen, kunnen een voorschot krijgen. Evenementen die niet doorgaan, krijgen hun voorbereidingskosten vergoed.

Verontrustend

Voor het bedrijfsleven geldt dat de provincie nu vooral bezig is de schade te inventariseren. ‘De eerste beelden zijn verontrustend’, schrijft het college. ‘Er is sprake van grootschalige vraaguitval, minder afzet en export, bedrijven die massaal werktijdverkorting aanvragen en de productie, transport en consumptie stagneert.’

Een zak met geld voor bedrijven in nood komt er op dit moment niet. Maar uiteindelijk zal de provincie moeten bijspringen, valt tussen de regels door te lezen. Zo wordt alvast onderzocht of investeringen die voor de lange termijn gepland waren, naar voren gehaald kunnen worden. De crisis gaat een ‘serieuze impact’ hebben op de financiële situatie van de provincie, voorspelt het college. Mogelijk moet er ingegrepen worden bij de tientallen bedrijven – denk aan Maastricht Aachen Airport of de Brightlands-campussen – waar de provincie aandeelhouder van is. Organisaties die leningen ontvangen of gesubsidieerd worden, moeten mogelijk met provinciale steun overeind gehouden worden. Maar, benadrukt het college: ‘Dat is gericht op het beperken van onze schade, niet op het overnemen van schadeposities.’