Opinie

‘Schrappen centrale eindexamens valt te billijken’

‘Schrappen centrale eindexamens valt te billijken’

COMMENTAAR – De centrale eindexamens van dit jaar gaan niet door in verband met het coronavirus. Dat besluit van onderwijsminister Arie Slob hing al een tijdje in de lucht. De eindexamenkandidaten krijgen nu hun diploma op basis van de schoolexamens. Die oplossing valt te billijken.

De schoolexamens telden toch al voor de helft mee en de centraal schriftelijke eindexamens kun je beschouwen als een extra toets van de uitkomsten van die schoolexamens. Al zijn die centrale examens ooit ook mede in het leven geroepen om het gevaar in te dammen dat scholen hun eigen toetsen wat al te mild beoordeelden. Dit met het oog op de zo begeerde hoge slagingspercentages.

Voorbereiding

Los van de praktische problemen die het afnemen van de centrale examens in coronatijd met zich meebrengt, is het ook een feit dat een gedegen voorbereiding van kandidaten op de eindtoets in de knel is geraakt. Daardoor zouden er mogelijk lagere scores dan in normale omstandigheden uit de bus zijn gekomen. Natuurlijk zullen er ook eindexamenleerlingen zijn die zich benadeeld voelen door de beslissing om de centrale eindtoets te schrappen, omdat hen hiermee een kans wordt ontnomen hun cijfers op te krikken. Het is daarom goed dat bekeken wordt of er nog extra herkansingen voor de schoolexamens mogelijk zijn.

Afstandsonderwijs

Op scholen zitten niet alleen eindexamenleerlingen. De vraag is of en wanneer scholen weer opengaan. Afstandsonderwijs – als het al van de grond komt – zal in veel gevallen toch niet meer dan een lapmiddel zijn. Het zal erop neerkomen dat een hele generatie scholieren achterstand heeft opgelopen of nog zal oplopen. Daarvan hoeven we niet direct ondersteboven te raken. In de meeste gevallen zal die achterstand heus weer ingelopen worden, helemaal als de inhaalrace qua tijd uitgesmeerd kan worden.

Het stelt scholen op korte termijn wel voor heel wat dilemma’s. Hoe om te gaan met overgangsregels nu het laatste en vaak ook het zwaarst wegende trimester in het water dreigt te valt? Wat doe je met adviezen voor school- en vakkenpakketkeuze? Het onderwijs staat nog heel wat overuren te wachten.

Het commentaar vertolkt de mening van De Limburger over belangrijke nieuwsfeiten in Limburg en de wereld.