Den Haag

Meer steun voor bedrijven die met het buitenland handelen

Print
Meer steun voor bedrijven die met het buitenland handelen

Afbeelding: Getty Images

Voor bedrijven die met het buitenland handelen wordt de exportkredietverzekering verruimd.

Hierdoor worden meer risico’s van bedrijven afgedekt door de overheid. Het kabinet hoopt zo de internationale handel op gang te houden.

Dat hebben minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) besloten.

Ze overlegden donderdag met VNO-NCW-voorman Hans de Boer en topmensen van grote bedrijven als Heineken en ASML. De bedrijven hebben onder meer te maken met problemen met toeleveringen uit het buitenland en belemmeringen aan de grens.

Kortlopende exportkredieten (korter dan twee jaar) worden door de nieuwe regels nu ook gedekt. Verder wordt de procedure voor de kredietexportverzekering verruimd en versneld. Ook gaan meer landen onder de regeling vallen.

Grote klappen

Nederlandse bedrijven exporteren veel naar het buitenland. Ongeveer 30 procent van het nationaal inkomen komt van de buitenlandse handel. Door de coronacrisis loopt de internationale handel grote klappen op. Ondernemingen lopen nu meer risico dat handelspartners de rekeningen niet betalen.

Tijdens het overleg is afgesproken dat het kabinet zich in de Europese Unie onder meer zal inzetten om protectionisme te voorkomen en zal pleiten voor een soepeler grensoverschrijdend transport van essentiële goederen.

„Dit alles moet ondernemingen in staat stellen te blijven opereren en te blijven investeren, ondanks die heel moeilijke onzekere omstandigheden die we allemaal doormaken”, aldus minister Kaag.