Van nul tot nu

‘D’r pieëfekop’ van Baron Albert von Thimus

Het wapen van Baron Albert von Thimus. © Archief Heemkundevereniging De Auw Kapel Lemiers

Sta je voor het kerkportaal van de ‘kleine kathedraal’, zoals de St. Catharinakerk uit Lemiers vaak wordt genoemd, dan ontkom je er niet aan om een blik te werpen op het prachtige wapen, behorende aan von Thimus, dat in het timpaan erboven is aangebracht. Sinds de grote renovatie in 2001 staat het letterlijk gedurende de avond en de nacht in de schijnwerper.

Frans Bodelier - Heemkundevereniging De Auw Kapel Lemiers

Uitgebeiteld staat in een boog erboven de tekst: Auxiliis Pü Baronis von Thimus locupletibus aedificor. (Door de rijke hulp van baron Von Thimus werd ik gebouwd.) De tekst klopt, het wapen slechts gedeeltelijk.

Baron Albert von Thimus was het enig kind uit het huwelijk van Freiherr Phillipp. von Thimus-Zievenich en Henriette Freiin von Fürth (dochter van de Lemierser kasteelheer Caspar Joseph von Fürth). Albert was een zeer vermogend man die, toen hij in 1878 stierf, de kapel van Lemiers en later de in 1896 gebouwde nieuwe kerk een legaat van 24.000 Mark en negen landerijen in Lemiers liet toekomen.

Rectoraat

Mede hierdoor werd Lemiers in 1880 een rectoraat. In zijn Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Lemiers beschrijft rector H. Jongen de ontwikkeling van Lemiers, tot 1930, waarin hij, nog voor de titelpagina, een tekening van het wapen van de goedgeefse baron laat afdrukken. Zijn drukker, van Aelst uit Maastricht, wijst hem erop dat het wapen heraldisch niet klopt.

Men vergelijkt dit met de gegevens die het bisdom heeft verstrekt en nu blijkt dat deze wel correct waren maar boven de deur van de kerk het wapen van von Thimus-Goudenrath, de in Eys wonende andere tak, werd geplaatst en niet von Thimus-Zievenich. In zijn Liber Memoriales laat rector Jongen weten dat het ‘foute’ wapen werd gekopieerd van een porseleinen pijpenkop, toentertijd een gangbaar souvenir, die gekocht werd op een rommelmarkt in Eys. Het kan verkeren!