Historische Limburgse Statenvergadering: één persoon beslist

Print
Historische Limburgse Statenvergadering: één persoon beslist

Geert Frische. Afbeelding: Rob Oostwegel

Slechts één Statenlid, Geert Frische (CDA), heeft maandagochtend in de vergadering van de Limburgse Provinciale Staten de besluiten over de voorliggende agendapunten genomen. Vanwege de coronacrisis hadden de Staten deze procedure afgesproken.

Namens de volledige staten gaf Frische onder meer groen licht voor uitbreiding van de campus op Chemelot, een nieuwe startersregeling en verdubbeling van het spoor tussen Heerlen en Landgraaf. Frische sprak maandag van „een historische dag met een behoorlijke zwarte rand die maakt dat ik hier alleen sta”.

Minuut stilte

Gouverneur Theo Bovens benoemde met steun van Frische namens de staten vervolgens een nieuwe griffier, Alexander Pregled. Voorafgaand aan de statenvergadering werd een minuut stilte in acht genomen voor de Limburgers die als gevolg van het coronavirus zijn overleden.

Bovens had afgelopen vrijdag een geplande statenvergadering niet geopend omdat niemand was komen opdagen. Bij die gelegenheid had hij de vergadering verschoven naar maandag. Dat gaf de staten wettelijk de mogelijkheid besluiten te laten nemen door slechts één statenlid. Frische las wel namens alle fracties stemverklaringen voor bij de agendapunten.

Digitaal stemmen

Bij afsluiting van de vergadering sprak Bovens de hoop uit „dat het de laatste keer is dat we dit zo moeten doen”. Hij verwacht spoedig te kunnen beschikken over een digitaal vergadersysteem. De Eerste Kamer beslist binnenkort over een noodwet die het voor provincies, waterschappen en gemeenten mogelijk moet maken digitaal te stemmen.