Nieuwe bloemenvelden voor veldbijen op de Brunssummerheide

Print
Nieuwe bloemenvelden voor veldbijen op de Brunssummerheide

Nieuwe bloemenvelden voor veldbijen op de Brunssummerheide. Afbeelding: Natuurmonumenten

Brunssum / Heerlen / Hoensbroek -

Natuurmonumenten zaait enkele percelen aan de rand van de Brunssummerheide in met speciale bloemmengsels die het leefgebied van zeldzame veldbijen versterken.

Op meerdere plaatsen in dit Natura2000-gebied zullen kleurige velden met een grote variëteit van inheemse bloemen en kruiden ontstaan. Daarmee ontstaan betere kansen voor de zeer zeldzame veldbijensoorten zoals de Ericabij (Megachile analis), de Zilveren zandbij (Andrena argentata) en de Donkere zijdebij (Colletes marginatus).

Deze bijzondere lokale bijenfauna vraagt om een uitgekiend bloemen- en kruidenmengsel in hun directe omgeving. Dat is belangrijk voor het in stand houden van hun voedselvoorraad en hun nestplaats. Zo worden op enkele percelen met een schrale zandbodem de inheemse soorten als Grasklokje, Tormentil en Viltganzerik ingezaaid. Daar waar de bodem kleiig en lemig is worden voedselplanten als: Bitterkruid, Grote bevernel en Veldlathyrus ingezaaid. Deze actie draagt direct bij aan de bescherming en het behoud van de veldbijen en wordt gerealiseerd met de opbrengsten van de kerstbomenactie van IKEA Heerlen.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →