Bert Huben: ‘Te veel bedrijven vallen nog tussen wal en schip’

Print
Bert Huben: ‘Te veel bedrijven vallen nog tussen wal en schip’

Afbeelding: © iStock

Valkenburg / Berg / Walem / Houthem / IJzeren / Sibbe / Oud-Valkenburg / Schin op Geul / Berg en Terblijt / Geulhem / Terblijt / Vilt -

We leven in een ander tijd. Een andere realiteit. Ondernemers krijgen plotseling met nieuwe regels en overheidsmaatregelen te maken waardoor veel vragen ontstaan.

MKB Advies Bert Huben (Berg en Terblijt) merkt het aan de stroom telefoontjes en mails die hij krijgt. De kleine zelfstandige zoekt antwoorden. “Het is nu drukker dan anders. Normaal gesproken is april de maand voor btw-aangifte van het eerste kwartaal, maar daar komen nu vragen bij die gerelateerd zijn aan de coronacrisis. Het is onze taak om ondernemers te begeleiden bij de nieuwe maatregelen die de overheid neemt.”

Onduidelijkheden Veel vragen. Veel onduidelijkheden. Kom ik voor de Bbz-uitkering in aanmerking? Heb ik recht op die 4.000 euro? Huben geeft toe dat het voor hem in sommige gevallen ook een nieuwe materie is. “Vaak is er pas duidelijkheid over de exacte spelregels op het moment dat het loket open gaat. Pas dan komen de voorwaarden waaraan een ondernemer moet voldoen precies in beeld.” Huben merkt dat een aantal van zijn klanten tussen wal en schip dreigen te raken. “Er zijn diverse voorwaardes waaraan de aanvrager moet voldoen. Zo heb ik een klant met een autorijschool. Hij ontvangt AOW, maar moest vanwege het coronavirus per direct zijn werkzaamheden stopzetten en lijkt in eerste instantie niet voor financiële hulp in aanmerking te komen. Die AOW is leuk voor levensonderhoud, maar een ondernemer heeft met zoveel andere zaken te maken. Afschrijvingen van de auto’s, verzekeringen en andere bijkomende kosten. Kosten die hij normaal vergoed door inkomsten uit de rijlessen.”

Bedrijf aan huis Een andere klant van Huben bevindt zich in een soortgelijke situatie. AOW-uitkering maar tevens eigenaar van een café. “Ook deze persoon heeft veel extra kosten. Wellicht komt deze café-eigenaar wel in aanmerking voor de TOGS tegemoetkoming van 4.000 euro.“ Een belangrijke voorwaarde die hieraan gesteld wordt, is dat het vestigingsadres van de onderneming niet gelijk mag zijn aan het privéadres. De hierboven genoemde autorijschoolhouder heeft zijn woonadres gelijk aan het vestigingsadres van de zaak. Dan kom je volgens de huidige regels ook niet in aanmerking voor die 4.000 euro. Deze rijschoolhouder kan dus op geen enkele financiële steun rekenen.”

Kostwinner Eenzelfde probleem hebben andere ondernemers met het bedrijf aan huis, zo merkt Huben. “Denk aan kapsalons, schoonheidsstudio’s, pedicures, muzikanten etcetera. Soms gaat het om echtgenotes die op jaarbasis een kleine bijverdienste hebben, maar heel vaak zijn het inkomsten die essentieel zijn voor het huishouden. In de laatste decennia zijn de huizenprijzen dusdanig gestegen dat het kopen van een huis alleen mogelijk is als de financiering op twee inkomens wordt afgesloten. Soms zijn deze ondernemers zelfs kostwinner. En er zijn zelfs kapsalons aan huis die een aantal personeelsleden in dienst hebben. Deze ondernemers kunnen serieus in liquiditeitsproblemen geraken. Hier zal de overheid dus echt goed naar moeten kijken. Ja, profiteurs zullen er altijd tussen zitten, maar nu krijgen we met veel schrijnende gevallen te maken.”

Repareren Huben gaat er vanuit dat de regering de regels in de komende weken bijstelt. Er is in recordtijd een noodplan opgezet, waar nog niet met alle situaties rekening is gehouden. Daarom adviseert hij zijn klanten om de aanvragen toch maar gewoon de deur uit te doen. “Ik hoop en verwacht ook dat de maatregelen gerepareerd gaan worden. Tevens adviseren wij onze klanten om contact met de branchevereniging op te nemen. Daar huist veel specifieke kennis en kunnen ze mensen verder helpen. Tevens zullen op die manier de tekortkomingen een groter draagvlak krijgen”.

Om zijn klanten zo goed mogelijk te helpen, verstuurt Huben regelmatig een nieuwsbrief met de laatste updates. “We leven in een heel spannende tijd. Hoe de situatie vanaf mei of juni zal zijn, moeten we afwachten. Een ding is zeker: iedereen gaat het merken. Ja in sommige gevallen kan het zelfs positief uitvallen, want er zijn ook bedrijven die het juist nu drukker dan normaal hebben. Kijk naar mijn eigen situatie. Gelukkig hebben een aantal van onze klanten al laten weten dat de Bbz-uitkering al binnen is. Dat toont aan dat de overheid de urgentie van de problematiek inziet

De inhoud van deze productie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van De Limburger. Meer van WijLimburg