Veer Zeen Jòngk maakt zich sterk voor een aantrekkelijke regio voor jongeren

V.l.n.r. Amani Boukhrisi, Amber van Ham, Kim Bruls, Maaike Limborgh, Ivo Heuts en Eva Janssen.

V.l.n.r. Amani Boukhrisi, Amber van Ham, Kim Bruls, Maaike Limborgh, Ivo Heuts en Eva Janssen. © Sarah Witpeerd / Creamy Concepts

Veer Zeen Jòngk is de gemeentelijke jongerenadviesraad van de Westelijke Mijnstreek. Hierin vertegenwoordigen zeven jongeren het gedachtegoed van de jeugd.

Paul Dolhain

De jongerenadviesraad bestaat inmiddels vijf jaar en werd opgericht onder de naam Gemeentelijke Jongerencliëntenraad Westelijke Mijnstreek (JCR). Sinds 2015 zijn gemeenten wettelijk verplicht om in het kader van de Jeugdwet jongeren een stem te geven in hun beleid. Gevraagd, maar ook ongevraagd, adviseren ze de gemeenten over onderwerpen die jongeren in de regio direct aangaan.

Ervaringsdeskundigen

Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen (nu Beekdaelen) kozen voor een gezamenlijk orgaan, omdat jeugdhulp veelal bovenlokaal is georganiseerd. In eerste instantie was hierin bij voorkeur plek voor jongeren die gebruikmaken of hebben gemaakt van jeugdhulp, vanuit het idee om zo advies te krijgen van ervaringsdeskundigen. „De thema’s die we behandelden gingen uitsluitend over jeugdhulp en hoe jongeren op weg te helpen”, vertelt Ivo Heuts, adviseur namens de gemeenten. „Tegenwoordig is de thematiek veel breder en kan iedereen tussen 12 en 27 jaar deelnemen aan het platform. Dat is ook de reden waarom we een andere naam hebben gekozen.”

Nieuwe naam

Die nieuwe naam is Veer Zeen Jòngk geworden en inmiddels doen ze ook onderzoeken naar de veiligheid van fietsroutes van en naar scholen en voeren ze campagne voor een aantrekkelijke gemeente voor jongeren. Dat doen ze door middel van enquêtes, maar ze hebben ook een al eigen magazine uitgebracht: Unheard Stories.

Projecten

Een van de leden is de 17-jarige Amani Boukhrisi uit Broeksittard. „Ik heb me ongeveer twee jaar geleden bij Veer Zeen Jòngk aangesloten. Het trok me in eerste instantie omdat ik interesse heb voor politieke zaken”, vertelt de scholiere van het Trevianum. „Op dit moment zijn we bezig met maatschappelijke thema’s als armoede onder jeugd. We starten projecten op met jongeren en onze ervaringen leggen we voor aan de gemeenten.”

Succes

Een van hun behaalde successen was het project My cash, Mo future dat door de Rabobank en de gemeente Sittard-Geleen werd geïnitieerd. „Ons idee is gekozen tijdens een innovatiewedstrijd en wordt binnenkort verwerkt in het lesprogramma van het Graaf Huyn College”, vertelt Boukhrisi trots. „Daarin wordt verteld hoe bijvoorbeeld studiefinanciering werkt, maar wordt ook uitgelegd hoe armoede ontstaat en hoe het voorkomen kan worden.”

Veer Zeen Jòngk telt op dit moment zeven leden uit de gehele Westelijke Mijnstreek en ze kunnen nog wel wat enthousiastelingen gebruiken. „We komen minimaal zes keer per jaar bijeen voor vergaderingen en hebben daarnaast nog een aantal projectbijeenkomsten”, vertelt Boukhrisi. „Als je gemotiveerd bent en geïnteresseerd in voor jongeren relevante thema’s kan iedereen bij ons zijn of haar stem laten horen.”

Informatie is te vinden op: www.veerzeenjongk.nl

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee