CBS: vorige week 2000 meer mensen overleden dan gemiddeld

Print
CBS: vorige week 2000 meer mensen overleden dan gemiddeld

Afbeelding: Getty Images/EyeEm

Het sterftecijfer is de afgelopen weken een stuk hoger uitgevallen dan gemiddeld voor deze periode. In week 14 zijn ongeveer 5100 mensen meer overleden, dat is ongeveer 2000 meer dan in de eerste weken van het jaar. In absolute aantallen is het ook meer dan tijdens de hongerwinter, toen stierven er ongeveer 4500 mensen in één week tijd.

Dat meldt het CBS, dat een schatting maakte op basis van het aantal overlijdensberichten en de cijfers van het RIVM. ,,In acht gemeenten in Nederland ligt de sterfte ruim vier keer zo hoog als gemiddeld’’, verklaart CBS-socioloog Tanja Traag. Het gaat om Peel en Maas, de Brabantse gemeenten Boekel, Uden, Meierijstad, Gemert-Bakel en Laarbeek en het Overijsselse Heerde.

Tot en met week 10 van dit jaar (1 januari - 8 maart) overleden gemiddeld 3132 personen per week. In week 14 waren dat er ongeveer 5100, zo berekende het CBS. De toename is vooral toe te schrijven aan de hoge sterftecijfers onder ouderen, waar met name een duidelijke stijging te zien was onder 80-plussers. Binnen deze groep steeg de sterfte ten opzichte van het gemiddelde met liefst 68 procent. Ook bij burgers van 65 jaar en ouder was een flinke stijging te zien. Daar ging het om een toename van 44 procent.

Hongerwinter

Met naar schatting 5100 sterfgevallen vorige week is deze coronagriepgolf in absolute aantallen de dodelijkste week sinds de sterfte wordt bijgehouden. De laatste keer dat er in één week meer doden vielen was in januari 1945, tijdens de hongerwinter. Toen overleden er zo’n 4500 mensen per week. Maar Nederland telde toen zo’n 9 miljoen inwoners, aanzienlijk minder dan nu. In 2018 vond er in Nederland ook een stevige griepgolf plaats. Het hoogtepunt lag toen tussen 5 en 11 maart, in 2018 stierven er toen 4092 mensen.

Zuid-Holland

Volgens het CBS verplaatst de sterfte zich momenteel naar nieuwe provincies. CBS-socioloog Tanja Traag: ,,In Limburg en Brabant stijgt het aantal overledenen nog wel, maar minder hard dan in de weken daarvoor. Nu zie je dat in Zuid-Holland en Noord-Holland de sterfte harder oploopt.’’

Geslacht

Het CBS concludeert eveneens dat de sterfte onder mannen sterker is toegenomen dan onder vrouwen. Dit is in lijn met de sterftecijfers van het coronavirus, waar verhoudingsgewijs meer mannen aan overlijden dan vrouwen. In week 14 van dit jaar zouden er driekwart meer mannen zijn overleden ten opzichte van het gemiddelde van de eerste tien weken en de helft meer vrouwen.

Met deze sterftecijfers komt het aantal doden een stuk hoger uit dan blijkt uit de dagelijkse dodencijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Huisartsen trokken eerder ook al het officiële dodental in twijfel. ,,Het werkelijk aantal sterfgevallen is vermoedelijk hoger’’, betoogden huisartsen destijds. Het beleid is om in die RIVM-cijfers alleen de overledenen mee te tellen van wie met een positieve test op Covid-19 is vastgesteld dat zij corona hadden. Maar vanwege een gebrek aan tests krijgt lang niet iedereen een test.