Coronacrisis leidt tot flinke daling CO2-uitstoot in 2020

Print
Coronacrisis leidt tot flinke daling CO2-uitstoot in 2020

Afbeelding: ANP

De CO2-uitstoot in Nederland daalt door de economische neergang vanwege de coronacrisis met minimaal 24 tot maximaal 29 procent ten opzichte van 1990.

Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een studie over de effecten van de coronacrisis op de Nederlandse emissies in 2020.

Lees ook: Grootste daling CO2-uitstoot verwacht sinds Tweede Wereldoorlog

Het PBL heeft als uitgangspunt voor zijn analyse de scenario’s genomen die het Centraal Planbureau (CPB) in maart heeft uitgebracht over de gevolgen van de coronacrisis voor de economie. Het eerste CPB-scenario gaat uit van een kortdurende crisis, waarbij de crisis met name het tweede kwartaal van 2020 raakt en het herstel inzet vanaf het derde kwartaal. Hiervoor schat het PBL een daling van de emissies in 2020 op 6 tot 7 megaton en een reductie van 24 tot 25 procent ten opzichte van 1990.

In het tweede scenario zijn de economische gevolgen veel ernstiger en valt het dieptepunt van de crisis pas in het derde kwartaal. De daling van de uitstoot zou in dit scenario oplopen tot 15 tot 17,5 megaton CO2, een reductie van 27 tot 29 procent ten opzichte van 1990.

Het bureau benadrukt dat beide schattingen met veel onzekerheden zijn omgeven en niet berusten op volledige doorrekeningen. Afhankelijk van de mate waarin de economie zich herstelt, zal ook de uitstoot van broeikasgassen weer toenemen. Als burgers en bedrijven hun manier van werken structureel aanpassen, kan dit bijdragen aan blijvend lagere uitstoot.

Van groot belang is hoe de overheid in haar beleid reageert op de crisis, stelt het PBL. Specifieke maatregelen om de economie te versterken moeten op korte termijn effect hebben. In hoeverre de crisis ook op langere termijn effect heeft op de Nederlandse uitstoot wordt mede bepaald door de reacties van burgers en bedrijven en door de aanpassingen in overheidsbeleid.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen