Europarlementariër Jeroen Lenaers: ‘EU-verordening 883/2004 moet grensondernemers helpen’

Print
Europarlementariër Jeroen Lenaers: ‘EU-verordening 883/2004 moet grensondernemers helpen’
Beek / Beesel / Bergen / Brunssum / Gennep / Heerlen / Kerkrade / Landgraaf / Maastricht / Meerssen / Nederweert / Roermond / Simpelveld / Stein / Vaals / Venlo / Venray / Voerendaal / Weert / Oostrum / Oirlo / Leunen / Castenray / Heide / Ysselsteyn -

Voor veel Limburgse grensondernemers zorgt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor slapeloze nachten.

Wie een bedrijf in Limburg heeft en woont in België of Duitsland kan wel aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal, maar komt niet in aanmerking voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Die moet weer aangevraagd worden in het woonland Duitsland en België. Die landen geven nul op het rekest omdat ze vinden dat inkomensondersteuning thuishoort in het land waar belasting wordt betaald, in dit geval Nederland.

Tussen wal en schip CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers uit Stramproy laat vanuit Brussel weten dat hij volop bezig is om de grensondernemers die hierdoor tussen wal en schip vallen zo snel mogelijk te helpen. “Partijgenoten Hilde Palland en Mustafa Amhaouch van de Tweede Kamer hebben hierover al vragen gesteld aan de minister. Deze zal niet anders kunnen antwoorden dan dat de regeling nu conform de wet wordt uitgevoerd. Dus zal hij moeten erkennen dat er een probleem is en dat er een oplossing moet komen.”

Lenaers benadrukt dat de Tozo met de beste bedoeling in het leven is geroepen en zeker niet om iemand buiten de boot te laten vallen. Nu dat toch gebeurt, moet er zo snel mogelijk gerepareerd worden. “Dit is ook waarom ik altijd al in de Europese politiek wilde. Nu wordt er van ons daadkracht verwacht. Ik heb recentelijk vragen gesteld aan de Europese Commissie. Hiervoor heb ik een van de eerste EU-verordeningen van stal gehaald. Dat was verordening 3 uit 1958 over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in de verschillende landen. Tegenwoordig heet deze verordening 883/2004. Mijn vraag aan de commissie is of de Tozo ook onder de werkingssfeer van deze verordening valt. Als dit zo is, is het hanteren van de woonplaats zoals Nederlandse overheid dat in de Tozo doet, in strijd met de Europese wetgeving. Dan zal Nederland moeten schakelen. Met de vragen van Palland en Amhaouch in Den Haag en die van mij in Brussel geven we de Nederlandse regering hopelijk de broodnodige zet in de goede richting.”

Thuiswerken “Dezelfde verordening hebben we toegepast als het gaat om thuiswerken”, vertelt Lenaers. “Werk je in Nederland, maar woon je in België of Duitsland, dan val je qua sociale zekerheid onder dat land waar je de werkzaamheden verricht. Echter als je langere tijd thuiswerkt, switch je qua sociale zekerheid automatisch naar het land waar je thuiswerkt. Hier zitten ondernemers in deze coronatijd niet op te wachten. Al vrij snel hebben de regeringen van Nederland, Duitsland en België gehoor gegeven om in deze tijd niet te switchen van sociale zekerheidssysteem.”

Lenaers hoopt dat er snel antwoord uit Den Haag en Brussel komt. “Ondernemers die tussen wal en schip vallen hebben geen maanden de tijd. Hier kan de regering ook niet blind voor zijn. Ook mijn Belgische collega en voormalig vicepremier, Kris Peeters van CD&V, heeft al vragen gesteld omtrent deze kwestie. Er moet snel een reparatie in de regeling komen.”

Europese Arbeidsautoriteit Een van de problemen waar de grensondernemer tegenaan loopt, is dat er nergens duidelijkheid te verkrijgen is. Hij gaat van het kastje naar de muur. De Limburgse Europarlementariër onderkent dit probleem. “Daarom is in oktober vorig jaar de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) opgericht. De ELA, die zitting heeft in het Slovaakse Bratislava, moet bijdragen aan een eerlijke interne markt. Dit doen ze door erop toe te zien dat nationale instellingen zich aan de Europese regels op het gebied van arbeidsmobiliteit houden. Het orgaan beschermt het recht van EU-werknemers op gelijke kansen en behandeling met betrekking tot arbeid en sociale zekerheid. Ook moet de ELA de ruim 17 miljoen werknemers die momenteel in een andere lidstaat werken informeren over hun rechten en plichten met betrekking tot arbeidsmobiliteit. In geval van grensoverschrijdende geschillen bemiddelt de ELA tussen nationale autoriteiten. De ELA zit nu nog midden in de opstartfase, anders was dit voor de Tozo zeker een instantie geweest die hulp had kunnen bieden.”

De inhoud van deze productie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van De Limburger. Meer van WijLimburg