Noodplan

Provincie: kabinet moet vrijetijdssector beter beschermen

Print
Provincie: kabinet moet vrijetijdssector beter beschermen

In een brief aan de staatssecretaris spreekt het provinciebestuur de vrees uit dat de komende weken in Limburg meerdere horecabedrijven zullen omvallen. Afbeelding: Luc Lodder

Maastricht -

Het kabinet moet een noodplan maken specifiek bedoeld voor de vrijetijdssector. In een brief aan de staatssecretaris vraagt het provinciebestuur onder meer om het kwijtschelden van belastingen te overwegen.

Het sluiten van de horeca en het verbod op evenementen heeft een enorme impact op de sector. Het aantal ontslagen loopt snel op. In een brief aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken spreekt het Limburgse provinciebestuur de vrees uit dat de komende weken meer bedrijven zullen omvallen. ‘Met een groot verlies aan banen als gevolg.’ Daarom zouden er voor de horeca, verblijfs- en dagrecreatie en voor de evenementenbranche aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Limburg heeft vergeleken met de rest van het land een bovengemiddeld aantal horecabedrijven, benadrukken Gedeputeerde Staten. In de toeristische sector zijn 40.000 mensen werkzaam. De sector draagt 7 procent bij aan het bruto regionaal product in deze provincie.

Noodplan

Voorgesteld wordt om een noodplan op te stellen, waarin bijzondere aandacht is voor het feit dat deze sector het vooral van het voorjaar en de zomer moeten hebben. Onderzocht zou moeten worden of het mogelijk is om belasting kwijt te schelden gedurende de tijd dat bedrijven dicht moeten blijven. Ook zou de staatssecretaris samen met bedrijven moeten onderzoeken hoe zij straks weer op een verantwoorde manier open kunnen.

Waterbed

Limburg pleit er ook voor om in overleg te treden met België en Duitsland om te voorkomen dat er straks een waterbedeffect ontstaat als in het ene land maatregelen worden opgeheven terwijl deze bij de buren nog gelden. ‘We zijn positief over de reeds genomen maatregelen. Er is echter méér nodig om de sector weer een gezond toekomstperspectief te bieden’, schrijft het college.

Provinciale Staten

De brief is gestuurd op verzoek van Provinciale Staten. Verschillende partijen vinden dat de provincie zelf ook financiële steun zou moeten leveren aan bedrijven in de vrijetijdssector. Het college wil dit niet en vindt dit een taak van Den Haag.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen