Commissie: snelle compensatie voor werkende met beroepsziekte

© ANP

Mensen die ziek zijn geworden door werk waarbij ze zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen, moeten „snel en zonder hoge drempels” een beroep kunnen doen op een financiële tegemoetkoming. Dat zegt een commissie die hier onderzoek naar heeft gedaan. Daarnaast moet er meer gedaan worden om beroepsziekten te voorkomen. Bedrijven die hier nalatig in zijn, verdienen een boete, oordeelt de adviescommissie onder leiding van PvdA’er en oud-vakbondsman Ton Heerts.

Redactie

Jaarlijks sterven meer dan 4000 mensen aan het gevolg van een ziekte die ze door hun werk hebben opgelopen. Na een onderzoek naar mensen die op een NS-werkplaats in Tilburg waren blootgesteld aan chroom6, vroeg het kabinet aan Heerts om advies uit te brengen over een schadeafhandeling. Ook medewerkers van Defensie zijn tussen 1984 en 2006 onvoldoende beschermd tegen de gevolgen van werken met chroom6, onder meer in NAVO-onderhoudsdepots in Brunssum en Eygelshoven. Het ministerie was op de hoogte van de schadelijke effecten, maar verzweeg dit.

Lees ook: Defensie compenseert oud-monteurs in Eygelshoven en Brunssum ook voor ziekmakende coating

De commissie stelt een algemene tegemoetkoming voor die moet openstaan voor alle werkenden en voormalig werkenden met een beroepsziekte door schadelijke stoffen. Zij moeten zonder te veel gedoe een beroep kunnen doen op een vaste tegemoetkoming, die betaald moet worden uit een op te richten fonds. Of iemand in aanmerking komt voor de tegemoetkoming wordt als het aan de commissie ligt beoordeeld door een panel van experts. De optie om via de rechter een schadevergoeding te claimen blijft overigens gewoon bestaan.

Voorkomen

„Nu is het tijd om door te pakken, en slachtoffers van een beroepsziekte die is ontstaan door het werken met gevaarlijke stoffen sneller te erkennen en tegemoet te komen”, zegt Heerts. Daarnaast zet hij in op het voorkomen van beroepsziekten. Het kabinet moet de preventie regelen door regels rond arbeidsomstandigheden strenger toe te passen. Hierop moet bovendien beter worden gehandhaafd.

Lees ook: Hof: Staat moet chroom6-zieken compenseren

Een werk- of opdrachtgever die wist of had kunnen weten van blootstelling aan gevaarlijke stoffen „en willens en wetens geen of onvoldoende maatregelen heeft getroffen” om werkenden te beschermen, moet volgens de commissie een boete krijgen. Deze boete wordt vastgesteld op basis van de grootte van het bedrijf.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) is blij met de aanbevelingen voor een simpele tegemoetkoming. „Het is niet uit te leggen dat mensen die het al zo zwaar hebben, zoveel moeite moeten doen om compensatie te krijgen”, zegt de bewindsvrouw. Dat Heerts ook adviseert over betere preventie noemt zij „terecht, want voorkomen is beter dan procederen en schade verhalen”.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee