Lachgasleveranciers willen gedragscode in plaats van verbod én gesprek met Blokhuis

© Politie Hoeksche Waard

Leveranciers van lachgas hebben een gedragscode opgesteld rond de verkoop van het uiterst populaire verdovende middel. Deze vorm van zelfregulering is volgens hen een goed alternatief voor het door het kabinet gewenste verbod op lachgas. In een brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) vraagt de branchevereniging hem op korte termijn in overleg te treden met de sector.

Caspar Naber

In de gedragscode staan regels voor wat de BVLL (Branchevereniging van Lachgas leveranciers) noemt ‘een verantwoorde distributie en verstrekking van lachgas’. Zoals een minimum verkoopleeftijd van 18 jaar, een BVLL-keurmerk voor bonafide ondernemers, voorlichting én controles door een onafhankelijke partij op naleving van de gedragscode. Overtreders krijgen één waarschuwing en een maand de tijd om orde op zaken te stellen. Gebeurt dat niet dan vervalt het lidmaatschap van de branchevereniging en daarmee ook het recht om het keurmerk te mogen voeren, staat in het document dat in het bezit is van deze site.

Met de gedragscode probeert de branchevereniging staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op andere gedachten te brengen. Hij is de drijvende kracht achter het verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Het kabinet besliste in december vorig jaar dat lachgas een softdrug wordt en wil het verdovende middel onder de Opiumwet laten vallen. Dit zou betekenen dat het bezit, de handel, verkoop, vervoer en de productie van lachgas verboden wordt.

Het kabinetsbesluit volgde op een brief van de Commissie Risicobeoordeling nieuwe drugs aan Blokhuis. Daarin staat dat het gebruik van lachgas moet worden ontmoedigd en de beschikbaarheid moet worden beperkt. Volgens de onderzoekscommissie vormt het gebruik van lachgas als roesmiddel een risico voor de volksgezondheid.

Geringe risico’s

Volgens de BVLL zijn de risico’s van lachgas relatief gering. ‘Lachgas is sinds 2016 opgenomen in de Warenwet, zonder verdere regels rond de verkoop. Meerdere instanties, waaronder de Nederlandse politie en het Trimbos-instituut, hebben bij het ministerie van VWS aangedrongen op regelgeving. Desondanks sprak staatssecretaris Blokhuis zich uit voor een verbod op lachgas onder de Opiumwet. Ondernemers en instanties vrezen dat een verbod niet alleen moeilijk te handhaven zal zijn, maar er vooral ook toe zal leiden dat de verkoop van lachgas zich oncontroleerbaar onttrekt aan het reguliere circuit, zonder toezicht op kwaliteit of leeftijd’, luidt het niet begrijpend in een persbericht.

De branchevereniging merkt op dat een meerderheid van de Tweede Kamer vraagtekens plaatste bij het verbodsbesluit van het kabinet. ,,Het voorstel om over te gaan tot een verbod van lachgas door het op een van de lijsten van de Opiumwet te plaatsen, gaat ook wat de BVLL betreft te ver”, meldt de belangenvereniging in een gisteren geschreven brief aan staatssecretaris Blokhuis.

De belangenvereniging deelt naar eigen zeggen de zorgen over de maatschappelijke onrust rond lachgas maar vraagt de overheid de sector zelf in staat te stellen deze onrust weg te nemen. ,,Het maken van afspraken is een goed alternatief voor een verbod. Lachgas is uitgegroeid tot een volwassen product dat niet meer weg te denken is uit de Nederlandse samenleving. Veel ondernemers zijn inmiddels financieel afhankelijk geworden van de verkoop van lachgas. De sector wil gezamenlijk, in overleg met de overheid en andere betrokken partijen, verantwoordelijkheid nemen en komen tot een oplossing van de gesignaleerde problemen”, luidt het.

De BVLL stuurt haar voorstellen naar eigen zeggen nog deze week naar staatssecretaris Blokhuis, de Tweede Kamer en andere betrokken partijen.

Reactie

Staatssecretaris Blokhuis zal de brief lezen en er later inhoudelijk op terugkomen, verklaart een woordvoerder tegenover deze site.

Lachgas is eigenlijk bedoeld voor onder meer gebruik in slagroomspuiten in de horeca. Deze toepassing wordt niet verboden. Staatssecretaris Blokhuis en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaan hierover de komende periode in gesprek met groothandels, detailhandels, horeca en gasproducenten, alsook de zorginspectie, politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast mag de beschikbaarheid van medicinaal lachgas in de zorg niet door de maatregel worden geraakt. Zo gebruiken tandartsen het middel om patiënten licht mee te verdoven tijdens een pijnlijke behandeling.

© ANP XTRA

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee