RIVM: 15 gemelde sterfgevallen en 7 nieuwe ziekenhuisopnames

Print
RIVM: 15 gemelde sterfgevallen en 7 nieuwe ziekenhuisopnames

Afbeelding: ANP

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze zijn overleden door het coronavirus, is gestegen met 15. Daarmee komt het totale dodental in Nederland nu op 5871, zo blijkt uit de laatste cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag publiceerde.

In de RIVM-rapportages worden alleen mensen meegeteld van wie met een test is vastgesteld dat ze waren besmet met het virus. Het werkelijke dodental is hoger. De afgelopen weken is het aantal sterfgevallen door het coronavirus flink afgenomen. Dat geldt ook voor ziekenhuisopnames.

Lees hier al het nieuws rond het coronavirus

Ziekenhuizen hebben volgens de laatste gegevens die het RIVM heeft binnengekregen 7 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Het lag in de lijn der verwachting dat het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames lager zou zijn dan dinsdag. In de cijfers zit - vooral na het weekend - enige vertraging, omdat GGD’en sterfgevallen en ziekenhuisopnames soms pas dagen later doorgeven.

Onderliggende ziektes

Het virus is vooral gevaarlijk voor ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, met name hart- en vaatziekten, diabetes en chronische longziekten. Veruit de meeste overledenen waren ouder dan 70 jaar.

Uit de cijfers blijkt verder dat een steeds lager percentage van de afgenomen coronatests positief is: de afgelopen twee weken werd het virus bij slechts 5 procent van de geteste personen geconstateerd. Eind maart lag dat percentage nog op 29 procent.

Besmettingen

Het aantal nieuwe besmettingen neemt, net als de sterfte- en opnamecijfers, de afgelopen weken gestaag af. Het RIVM schrijft deze afname toe aan de door het kabinet genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus. In totaal raakten, met de stijging van 190 van vandaag meegeteld, 45.768 mensen aantoonbaar geïnfecteerd met het virus. Overigens wordt niet iedereen getest, waardoor het totaal vermoedelijk hoger ligt.

We krijgen vaker vragen over de updates die we brengen met betrekking tot het coronavirus. We hebben de meest gestelde vragen hieronder verzameld:

Waarom publiceren jullie geen cijfers over het aantal patiënten dat is genezen?

Dat is op dit moment niet bekend. Er is geen meldingsplicht om door te geven dat mensen zijn genezen van de ziekte. Iemand die 24 uur geen klachten meer heeft wordt als genezen beschouwd. Deze cijfers worden dus niet bijgehouden door het RIVM.

Waarom zit er een afwijking tussen de cijfers van het RIVM en GGD?

Het RIVM verzamelt data van de regionale GGD’s en publiceert dit in een dagelijkse update. Wij hebben regelmatig contact met de GGD Noord-Limburg en Zuid-Limburg om een actuele tussenstand te vragen. Deze cijfers lopen vaak iets voor ten opzichte van de cijfers die het RIVM dagelijks publiceert. Hierdoor kan er een tussentijds verschil ontstaan tussen de cijfers van het RIVM, de GGD en eventueel andere (Limburgse) media.

Hoe moet ik deze cijfers interpreteren?

Het aantal gemelde patiënten en overleden patiënten kan per dag verschillen om verschillende redenen. Zo zien we dat overleden patiënten niet altijd op dezelfde dag gemeld worden. Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en mensen die in de zorg werkzaam zijn.

Bekijk hier de meest gestelde vragen

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen