Mgr. Everard de Jong door paus Franciscus benoemd tot legerbisschop

Print
Mgr. Everard de Jong door paus Franciscus benoemd tot legerbisschop

Mgr. Everard de Jong. Afbeelding: Stefan Koopmans

Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, is door paus Franciscus benoemd tot administrator van het Militair Ordinariaat, kortweg legerbisschop. De Jong volgt in die functie bisschop Jos Punt van Haarlem op, die met emeritaat gaat.

De benoeming is zondagochtend bekendgemaakt. Het gaat om een parttime functie. De Jong blijft dus ook hulpbisschop in Limburg en pastoor van het parochiecluster in Maastricht-Oost. Hij blijft ook in Maastricht wonen.

Het Militair Ordinariaat wordt ook wel het ‘achtste bisdom’ van Nederland genoemd. Het is een niet-territoriaal gebonden bisdom, dat verantwoordelijk is voor de rooms-katholieke geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. Aan het ordinariaat zijn aalmoezeniers verbonden, die in religieus opzicht onder verantwoordelijkheid van de legerbisschop vallen. Het militair ordinariaat werkt nauw samen met de dienst geestelijke verzorging van de krijgsmacht.

Bisschop Harrie Smeets van Roermond noemde het zondagmiddag eervol dat ‘zijn’ bisdom een kandidaat voor deze functie bij het Militair Ordinariaat mag leveren. „Gezien zijn achtergrond als filosoof, zijn belezenheid en persoonlijke betrokkenheid bij mensen, zal mgr. De Jong op authentieke wijze moreel leiding geven aan de katholieke geestelijke verzorging bij de Nederlandse krijgsmacht. Ook zal hij op kundige wijze een bijdrage kunnen leveren aan vraagstukken rond oorlog en vrede, die steeds opnieuw om nieuwe input vanuit het christelijk gedachtengoed vragen.”

Bisschop Jos Punt, die om gezondheidsredenen ontslag had gevraagd bij de paus, wordt in Haarlem opgevolgd door mgr. Jan Hendriks.