Plan voor afvalloze economie in 2050 is nog ver weg

Print
Plan voor afvalloze economie in 2050 is nog ver weg

Afbeelding: ANP

Een economie die geen afval meer produceert en die er volgens de overheid al in 2050 moet zijn, is nog ver weg.

Momenteel worden bij minder dan een kwart van de Nederlandse economische activiteiten alle reststoffen hergebruikt of gerecycled, stelt milieuorganisatie Circle Economy in een studie. Volgens de organisatie is het lage verbruik van hernieuwbare energiebronnen in ons land een belangrijke barrière voor verdere verduurzaming.

Nederland verbruikt volgens de studie jaarlijks 221 miljoen ton aan grondstoffen, waaronder fossiele brandstoffen, mineralen, metalen en biomassa. Voeding en landbouw zijn goed voor het grootste deel daarvan. Ook in het openbaar vervoer, autoverkeer, wonen en infrastructuur worden veel grondstoffen verbruikt. Slechts een fractie van de grondstoffen, zo’n 54 miljoen ton, wordt momenteel hergebruikt. Jaarlijks verspilt Nederland daarmee 9,8 ton aan grondstoffen per inwoner, becijferen de onderzoekers.

Een groot deel van het grondstofgebruik wordt veroorzaakt doordat Nederland nog relatief sterk leunt op de traditionele energiebronnen. Ons land kent van alle landen in de Europese Unie relatief het laagste verbruik van energie uit groene bronnen: slechts 7,4 procent. Volgens de studie bedraagt het grondstofgebruik voor de petrochemie, de energie- en logistiek-industrie bijna de helft van de Nederlandse CO2-uitstoot.

Lange weg te gaan

Nederland doet het qua hergebruik, recycling en reparatie overigens wel goed in het mondiale perspectief. De mate waarin ons land de verspilling van grondstoffen beperkt, ligt bijna drie keer hoger dan het gemiddelde wereldwijd.

„Nederland verdient lof voor zijn inspanningen op het gebied van hergebruik en recycling, maar zowel nationaal als internationaal is er nog een lange weg te gaan”, aldus hoofdauteur Marc de Wit van het rapport. Hij wijst naar tal van aanbevelingen in de studie die het grondstofgebruik sterk kunnen terugbrengen zoals de inzet op renovatie in plaats van slopen van gebouwen. Verder moet de veestapel gevoed worden met voedsel dat anders weggegooid zou worden en moet de reparatiesector een grotere rol krijgen, vindt Circle Economy.