Brussel

Europese Commissie: corona niet in de hoogste risicocategorie voor werknemers

Print
Europese Commissie: corona niet in de hoogste risicocategorie voor werknemers

Afbeelding: Getty Images

De Europese Commissie schaalt het coronavirus in op dreigingsniveau 3 voor werknemers. Dat betekent dat werkgevers minder strenge veiligheidsmaatregelen voor hun personeel moeten treffen dan als het virus op het hoogste niveau 4 was geclassificeerd.

Een virus van niveau 3 betekent volgens EU-regels dat het mensen erg ziek kan maken en een ernstig risico voor werknemers inhoudt. Er kan een risico zijn op verspreiding, maar over het algemeen is een preventief middel of behandeling beschikbaar. De EU-richtlijn voor zogenoemde biologische agentia op het werk vermeldt bij niveau 4 een hoog risico op infectie, waarvoor géén preventief medicijn of behandeling beschikbaar is.

De commissie zegt tot de inschaling te zijn gekomen in samenspraak met onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en belangengroepen.

De sociaaldemocraten in het Europees Parlement spreken van „een klap in het gezicht van frontlijnwerkers”. Agnes Jongerius (PvdA) wijst erop dat duizenden verpleegkundigen, chauffeurs, winkelmedewerkers en schoonmakers ziek zijn geworden door het virus. Nu miljoenen mensen weer aan het werk gaan, is het zaak zeker te stellen dat zij goed zijn beschermd, aldus de Europarlementariër.

Zij staat erop dat het coronavirus als een bedreiging van het hoogste niveau 4 wordt gecategoriseerd tot er een vaccin of behandeling is. Jongerius werkt aan een alliantie in het parlement tegen het inschalingsbesluit en voor herziening van de richtlijn. „Dat zijn we verplicht aan alle werknemers die hun gezondheid op het spel zetten.”