Kinderen: minder vaak corona dan volwassenen, maar net zoveel virusdeeltjes

Print
Kinderen: minder vaak corona dan volwassenen, maar net zoveel virusdeeltjes

Schoolkinderen Afbeelding: Pix4Profs

Binnen gezinnen met coronagevallen raken kinderen minder vaak besmet. Ook hebben besmette kinderen minder klachten dan volwassenen.

Dat concludeert het RIVM op basis van eigen onderzoek. Opvallend: de kinderen díe besmet raken dragen een even grote hoeveelheid van het virus bij zich als besmette volwassenen.

Op basis van de resultaten stelt het RIVM dat kinderen geen belangrijke rol spelen in de verspreiding van het virus. Het instituut zegt dat al langer. Nu heeft het de resultaten van het onderzoek waarmee die bewering onderbouwd wordt gepubliceerd in het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde. De conclusie: kinderen hebben mildere klachten dan ouderen en zijn in de lijn van besmettingen zelden de bron.

Het RIVM baseert zijn conclusies op twee deelonderzoeken. Allereerst zocht het in het landelijke register van coronagevallen naar patiënten met dezelfde postcodecombinatie. Van hen wordt aangenomen dat ze tot hetzelfde gezin behoren, ook al kan het ook om buren gaan.

Paartjes De onderzoekers vonden 732 van dit soort paartjes. In het overgrote deel waren dit volwassenen van ongeveer dezelfde leeftijd. Van de 31 patiënten jonger dan 18 werden er 21 door een volwassen huisgenoot besmet, en 2 door een jonger gezinslid. Negen van deze patiëntjes hadden de basisschoolleeftijd.

Al met al werden er bij mensen onder de 20 jaar 11 besmesttingsbronnen gevonden. Vijf van hen waren jonge zorgmedewerkers. Een van hen was een baby bij wie op dezelfde dag als zijn moeder corona werd vastgesteld.

Gezinnen Het tweede deelonderzoek betreft een studie onder 54 gezinnen uit de regio Utrecht waarin een besmetting met het coronavirus is vastgesteld. Het gaat voornamelijk om gezinnen waarvan een van de leden in de zorg een besmetting had opgedaan. Belangrijke conclusie in dat onderzoek is dat de patiënten binnen het gezin vaker volwassenen dan kinderen besmetten. Ook hebben oudere coronapatiënten relatief meer (luchtweg)klachten dan jongere.

Een andere uitkomst is dat er bij de kinderen die besmet waren een net zo grote hoeveelheid virus werd gevonden als bij andere leeftijdsgroepen. De zogenaamde ct-waarde schommelt bij alle categoriën rond de 30.

Geen bewijs Die constatering lijkt in lijn te zijn met de stellingname van de Duitse viroloog Christian Drosten, een belangrijke adviseur van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De Frankfurter Algemeine Zeitung haalde gisteren een herziene versie van zijn onderzoek naar de besmettelijkheid van kinderen aan. Drosten houdt vast aan zijn stelling dat er geen bewijs is dat kinderen niet zo besmettelijk zijn als volwassenen. Hij vindt nog steeds dat er erg goed moet worden uitgekeken met het openen van kinderdagverblijven en scholen.

In Nederland gaan de basisscholen vanaf maandag juist weer volledig open. Met de resultaten van het eigen onderzoek én diverse buitenlandse studies in de hand heeft het RIVM er vertrouwen in dat dat kan. Wel blijft het instituut de situatie nauwlettend monitoren.

Vertekend beeld

Zo komt er een vervolg op de gezinsstudie. De eerste analyse werd namelijk gemaakt in een periode dat de scholen grotendeels gesloten waren. Dat geeft mogelijk een vertekend beeld. Om de rol van kinderen bij verspreiding van het coronavirus verder te monitoren nu de scholen weer open zijn, neemt het RIVM daarom vijftig nieuwe gezinnen in de studie op. Via de GGD worden gezinnen van positief geteste kinderen benaderd voor deelname aan het onderzoek.

Microbioloog Alexander Friedrich van het UMCG in Groningen stelde eerder al dat hij ‘nog niet voldoende wetenschappelijke evidentie’ had gezien voor de stelling dat kinderen het níet kunnen overdragen. ,,Zoals volwassenen het naar kinderen kunnen overdragen, kunnen kinderen het ook naar volwassenen overdragen.’’