Ongeveer 1700 besmettelijke coronapatiënten in Nederland

Print
Ongeveer 1700 besmettelijke coronapatiënten in Nederland

Een man laat zich testen op corona in Venlo. Afbeelding: AD/Arie Kievit

In Nederland zijn waarschijnlijk zo’n 1715 coronapatiënten die anderen kunnen besmetten met het virus. Het aantal ‘besmettelijke personen’ ligt tussen de 1190 en de 2291, schat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De periode waarvoor dit is uitgerekend loopt van 15 tot en met 29 mei. Het is de eerste keer dat het RIVM met zulke cijfers komt.

Het instituut geeft aan dat de methodiek om de schattingen te maken nog verder wordt verfijnd, maar dat er nu wel te zeggen is op basis van berekeningen hoeveel besmettelijke personen er ongeveer rondlopen. Mensen met corona zijn een tijd lang besmettelijk. Hoe lang die periode duurt verschilt echter van persoon tot persoon, schrijft het RIVM.

Het instituut rekende ook uit wat het reproductiegetal is. Dat cijfer, ook wel de R0 genoemd, geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Sinds half maart ligt het cijfer onder de 1, wat erop wijst dat het virus langzaamaan uitdooft. Tot 14 mei zijn de gegevens betrouwbaar, maar het is nog te vroeg om een duidelijk cijfer voor de afgelopen weken te geven. Het kan zijn dat het getal onder de 1 blijft maar het zou ook boven de 1 kunnen zijn gekomen.

Tien stappen

Als het reproductiegetal 3 is, betekent dit dat de gemiddelde coronapatiënt drie andere mensen besmet met het coronavirus. Die infecteren op hun beurt ook weer ieder drie mensen, die het virus vervolgens ook weer overdragen aan ieder drie mensen. In slechts tien stappen kan het totaal aantal patiënten stijgen van 1 naar bijna 90.000. Als het getal is teruggebracht tot 1, besmet elke patiënt gemiddeld nog één andere persoon. In een paar stappen scheelt dat al tienduizenden patiënten.

Als het reproductiegetal verder zakt tot 0,5 zijn er twintig mensen nodig om tien anderen te besmetten, die op hun beurt vijf mensen ziek maken. Het coronavirus verspreidt zich nog wel, maar de uitbraak is beheersbaar en kan uitdoven.