RIVM: Verlaag toegestane geluidniveaus om hart- en vaatziekten aan te pakken

Print
RIVM: Verlaag toegestane geluidniveaus om hart- en vaatziekten aan te pakken

Vooral spoorgeluid veroorzaakt meer hinder dan eerder werd berekend.

De overheid moet maatregelen nemen om te zorgen dat geluidsoverlast minder ernstige schade aan de gezondheid oplevert. Dat staat in een nieuw RIVM-advies. Vooral spoorgeluid veroorzaakt meer hinder dan eerder werd berekend.

Ernstigere gezondheidseffecten van omgevingsgeluid, zoals de meest voorkomende hart- en vaatziekten, treden volgens nieuwe inzichten al bij lagere niveaus op dan in het verleden. Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eind 2018 een vernieuwde richtlijn over omgevingsgeluid uitgebracht.

Uit het RIVM-onderzoek komt nu naar voren dat het Nederlandse beleid absoluut kan worden verbeterd, in navolging van de WHO-adviezen. Zo kunnen de wettelijke maximaal toegestane geluidniveaus worden verlaagd om het extra risico op hart- en vaatziekten te verminderen.

Beter in beeld krijgen

Ook is het mogelijk om mensen met ernstige hinder of slaapverstoring beter in beeld te krijgen als beleidsmakers een groter gebied nemen vanaf de geluidsbron (bijvoorbeeld een trein of vliegtuig) als maatstaf voor overlast.

Het RIVM stelt: ,,Het Nederlandse geluidbeleid heeft als doel schadelijke gezondheidseffecten te voorkomen door preventie en vermindering van de overlast.” Toch ondervinden mensen in ons land veel hinder van geluid door wegverkeer, treinen, vliegtuigen en windturbines. Dat moet anders en beter.

Het instituut beveelt de overheid aan om bij het beeld brengen van de omvang en de verdeling van de ziekten veroorzaakt door geluid, de meest actuele inzichten te gebruiken. Ook moeten er duidelijke doelen komen, zodat het leven van mensen aantoonbaar verbetert.