Nieuwe bijensoort ontdekt in Zuid-Limburg

Print
Nieuwe bijensoort ontdekt in Zuid-Limburg

Afbeelding: ANP

In een kort tijdsbestek zijn in Nederland twee nieuwe bijensoorten gevonden. Het gaat om exemplaren van de tweecellige zandbij en de zwartbuikbehangersbij, meldt de website Nature Today op gezag van het EIS Kenniscentrum Insecten.

De eerste werd ontdekt in de Herbertusbossen in Noord-Brabant op 23 april. Drie weken later was het raak in Zuid-Limburg, met de vondst van meerdere exemplaren van de zwartbuikbehangersbij.

Het opduiken van de zwartbuikbehangersbij is volgens de deskundigen nog het meest verrassend, omdat deze soort zich in Midden-Europa tot middelgebergten beperkte, terwijl het hoofdareaal zelfs in Noord-Europa ligt. Waarom lagergelegen gebieden tegenwoordig ook in de smaak vallen, is onduidelijk.

De vondst van de tweecellige zandbij is beter in een trend te plaatsen. Ze past in een steeds langer wordend rijtje van zuidelijke bijensoorten die in de afgelopen jaren voor het eerst in Nederland zijn aangetroffen. Recent gingen zwartpootwolbij, roestige zandbij en glimmende metselbij hem voor. Het ligt volgens de kenners voor de hand dat de steeds hogere temperaturen hier iets mee te maken hebben.