Commissie Remkes: harde afspraken over stikstof in de wet vastleggen

Print
Commissie Remkes: harde afspraken over stikstof in de wet vastleggen

Voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Afbeelding: ANP

Het kabinet moet specifiek in de wet vastleggen hoe het de stikstofuitstoot wil halveren. Elke provincie moet harde doelen krijgen, stelt het Adviescollege Stikstofproblematiek in zijn eindrapport.

Ruim een jaar nadat de Raad van State rigoureus een streep zette door de Programmatische Aanpak Stikstof is het beleid nog steeds veel te vrijblijvend. Die vrijblijvendheid moet eraf, stelt voorzitter Johan Remkes.

Om de natuurdoelen te halen moet de stikstofuitstoot in 2030 halveren ten opzichte van vorig jaar. Dat moet echter met harde meetbare doelen, die veel ambitieuzer zijn dan minister Schouten (Landbouw) eerder formuleerde. ,,Het Rijk dient deze reductiedoelstelling te vertalen naar opgaven per provincie, afhankelijk wat per provincie in de Natura2000 gebieden nodig is”, schrijft het Adviescollege. Iedere provincie vertaalt het doel naar maatregelen. ,,In sommige provincies zal meer nodig zijn en in andere minder.”

‘Extra investeren in bouw’

Ook de sectoren die stikstof uitstoten moeten de uitstoot halveren: de industrie, energiebedrijven, de bouw en de mobiliteitssector. Voor zogenaamde piekbelasters - een industrieel bedrijf dat extra veel uitstoot of knooppunten als de Rotterdamse haven en Schiphol - adviseert Remkes extra gebiedsspecifieke maatregelen.

Meer specifiek moet het kabinet extra investeren in de bouw, stelt het Adviescollege, nu die sector door de stikstofcrisis extra hard geraakt wordt. ,,Bouwbedrijven zijn extra hard geraakt omdat na de uitspraak van de Raad van State de vergunningverlening voor bouwactiviteiten vrijwel geheel is stilgevallen.”

Om de ammoniakuitstoot terug te dringen, wil Remkes het Nederlandse mestbeleid grondig moderniseren. Verder moet er een geavanceerd meetsysteem komen voor ammoniak.

Al met al kan de uitstoot alleen met duidelijke in de wet vastgelegde maatregelen omlaag. ,,Alleen met voldoende juridische borging kan geloofwaardig uitvoering worden gegeven aan de PAS-uitspraak van de Raad van State”, stelt Remkes.

Hij bestrijdt de veel gehoorde suggestie dat de coronacrisis het stikstofprobleem afgelopen maanden als het ware vanzelf heeft opgelost. ,,De abrupte afname van emissies van stikstofoxiden is naar verwachting tijdelijk en de ammoniakemissies van de landbouw zijn afgelopen maanden niet afgenomen”, aldus Remkes. ,,Als de economie straks weer op gang komt, is het van belang dat stikstof de ontwikkelingen niet onnodig hindert.”