Oud-rechter Vogels gaat Commissie Mijnbouwschade leiden

Print
Oud-rechter Vogels gaat Commissie Mijnbouwschade leiden

De hoofdschacht van de Domaniale mijn in Kerkrade wordt in 1971 opgeblazen. Daarmee komt een einde aan een stuk mijngeschiedenis, al hebben omwonenden een halve eeuw later nog last van mijnschade. Afbeelding: Anton Werker

Oud-rechter Rian Vogels gaat de nieuwe Commissie Mijnbouwschade leiden.

Die commissie moet het loket vormen voor mensen die schade hebben geleden als gevolg van mijnbouw in Nederland en is ingesteld door minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

De andere leden van de commissie zijn Margriet Drijver, die bij woningcorporaties veel ervaring heeft opgedaan met sociaal-maatschappelijke vraagstukken, Siefko Slob en Piet van Staalduinen. Slob is expert op het gebied van bouwconstructies en de ondergrond, Van Staalduinen is expert op het gebied van bouwconstructies en bodembeweging.

Schade

Doel van de commissie is om de schade laagdrempelig, transparant en snel af te handelen. De commissie neemt daarbij de bewijslast over van degene die de schade meldt. Voor door mijnbouw veroorzaakte schade geldt een verjaringstermijn van dertig jaar.

Schade die mensen hebben geleden door gaswinning in Groningen, wordt niet door de commissie afgehandeld. Daar is al een andere commissie voor, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. De twee instellingen gaan wel nauw samenwerken zodat gedupeerden die bij de verkeerde commissie aankloppen hun schade niet opnieuw hoeven in te dienen.