Team voor Zorg (Venlo) onder verscherpt toezicht

Team voor Zorg (Venlo) onder verscherpt toezicht

Afbeelding: © iStock

Venlo / Hout-Blerick / Boekend / Steyl / Lomm / Arcen / Blerick / Tegelen / Velden / Belfeld -

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het Venlose Team voor Zorg (TVZ) onder verscherpt toezicht gesteld. De thuiszorgaanbieder schiet op alle punten van de inspectietoets tekort, waardoor de kwaliteit en veiligheid van de zorg in gevaar zijn.

IGJ hield in februari dit jaar een inspectieonderzoek bij TVZ, dat behalve in Venlo ook actief is in Rotterdam, Amersfoort en Hoogland. Volgens de IGJ is de deskundigheid van de zorgverleners niet altijd goed afgestemd op de complexe zorg die cliënten nodig hebben. Ook werken de zorgverleners niet volgens de veilige principes in de medicatieketen. De bestuurder heeft niet van iedere zorgverlener in beeld waarvoor zij bevoegd en bekwaam zijn. TVZ heeft de kwaliteit van de dagelijkse zorgverlening niet in beeld en zet onvoldoende stappen om te voldoen aan de eisen voor kwalitatief goede zorg.

6 maanden De inspectie bracht in 2016 en 2019 ook al bezoeken aan de zorgaanbieder. Omdat TVZ onvoldoende verbeteringen heeft doorgevoerd, gaat de IGJ daar nu verscherpt op toezien. TVZ moet binnen 6 maanden voldoen aan de normen en de tekortkomingen herstellen.

“Geen goed beeld” TVZ werkt sinds september 2019 aan kwaliteitsverbeteringen en het verkrijgen van een kwaliteitscertificaat, zo reageert de organisatie op het verscherpt toezicht. “Op het moment van de inspectie waren we nog bezig met het implementeren van de verbetermaatregelen. Doordat dit traject nog niet is afgerond en de inspectie een beperkt aantal cliënten heeft gesproken, heeft de IGJ een beeld gevormd dat geen recht doet aan de daadwerkelijke situatie en de verrichte inspanningen door TVZ miskent.” De organisatie heeft er alle vertrouwen in dat ze over 6 maanden aan de richtlijnen voldoet.

De inhoud van deze productie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van De Limburger. Meer van WijLimburg