Opinie

‘Het hemd is nader dan de rok’

‘Het hemd is nader dan de rok’

COMMENTAAR – Het hemd is nader dan de rok. Een ouderwets gezegde dat betekent dat je je eigen belangen of die van familie laat voorgaan. In Limburg hebben we de afgelopen dagen meerdere zaken meegemaakt waarbij het hemd beduidend dichterbij was dan de rok. Tegen vijf agenten van het Limburgse politiekorps is een ontslagprocedure gestart wegens ernstig plichtsverzuim, pesterijen, ondermijnend gedrag, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden.

Wat er allemaal is misgegaan, wil de tijdelijke politiebaas niet zeggen. „We willen graag transparant zijn”, opende de politiebaas het gesprek, om vervolgens geen details te geven. „Het belangrijkste is dat de organisatie ervan leert.” Maar waarom mag Limburg niet weten welk onrecht de samenleving is aangedaan?

Varkens

In het provinciehuis werd jaren geleden een slim plan bedacht om het aantal varkens terug te dringen. Stallensloop zou worden betaald door het creëren van bouwkavels. Daar moet nu tientallen miljoenen euro’s op worden toegelegd. Maar wie naar de CBS-cijfers van toen en nu kijkt, ziet dat er gewoon veel meer varkens zijn dan toen de proef begon. Proef mislukt dan? Nee hoor, een succes. Kom niet aan onze organisatie. De provincie meldt dat de regeling heeft bijgedragen aan de vermindering van het aantal varkens. Ze zegt er niet bij dat via de andere kant vergunningen voor nieuwe megastallen werden uitgegeven waardoor er nu in totaal juist meer varkens zijn. Dat de hoeveelheid stikstof- en fosfaatuitstoot maar een beetje is gestegen, ligt aan een derde maatregel: de invoering van luchtwassers. De provincie zou zichzelf kritisch de maat kunnen nemen met al deze tegengestelde maatregelen, maar dat gebeurt niet. Het hemd…

Woordspelletjes

Bij de bonnetjesaffaire ging het mis in Den Haag, bij de toeslagenaffaire en chroom6 ook. Als overheden onder druk komen te staan omdat zaken zijn misgegaan, dan moet het automatisme niet zijn de belangen van de eigen organisatie te verdedigen maar op te komen voor de belangen van de samenleving. Probeer de eigen fouten niet te verdoezelen met woordspelletjes, selectieve informatie en halve waarheden. Overheidsorganisaties zijn er om de samenleving te dienen, niet zichzelf.

Het commentaar vertolkt de mening van De Limburger over belangrijke nieuwsfeiten in Limburg en de wereld.