Verzekeraars wijzen op ‘weeffout’ in pensioenakkoord

Print
Verzekeraars wijzen op ‘weeffout’ in pensioenakkoord

Afbeelding: ANP XTRA

Het Verbond van Verzekeraars noemt het vrijdag gesloten pensioenakkoord „positief en noodzakelijk”, maar wijst tegelijk op een „weeffout” die volgens de brancheorganisatie moet worden hersteld.

De verzekeraars hekelen in dit verband dat door de gekozen premiesystematiek het mogelijk wordt dat twee werknemers van dezelfde leeftijd bij dezelfde werkgever een verschillende pensioenpremie krijgen. Iets wat volgens hen niet te verkopen is aan die werknemers. Daarnaast leidt de systematiek tot „complexe en niet uitlegbare regelingen” voor werkgevers, met name in het mkb, die daar „gedurende tientallen jaren mee worden opgezadeld”. Ook zou het nieuwe stelsel voor deze ondernemers leiden tot onnodig hoge kosten.

Lees ook: Kabinet en sociale partners bereiken pensioenakkoord

„De bedoeling was nu net om de pensioenen transparanter, uitlegbaarder en kostenefficiënter te maken. De regelingen die al aan deze eisen voldoen, worden nu enorm in de problemen gebracht”, zegt de directeur van het Verbond van Verzekeraars, Richard Weurding.

De branchevereniging wil met sociale partners en het kabinet om de tafel om alternatieven te bespreken.