De Jonge: corona-spoedwet kan niet op 1 juli in werking treden

Print
De Jonge: corona-spoedwet kan niet op 1 juli in werking treden

Afbeelding: ANP

De corona-spoedwet waar het kabinet aan werkt, zal niet op 1 juli in werking treden. De voorbereiding vergt meer tijd.

Zowel de Eerste als Tweede Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel buigen. Een zorgvuldige behandeling vergt tijd en aandacht, schrijft zorgminister Hugo de Jonge vrijdag aan de Tweede Kamer. Gevolg daarvan is dat 1 juli, waar het kabinet naar streefde, niet haalbaar is.

Partijen in de Tweede Kamer hadden al aangegeven behandeling van de wet niet onder tijdsdruk te willen afraffelen. Ook was er al inhoudelijke kritiek, niet alleen van de oppositie maar ook van regeringspartijen D66 en ChristenUnie. Die vinden dat in het voorstel op een paar punten verbetering nodig is. De VVD vond het nog te vroeg voor kritiek, omdat het definitieve voorstel nog niet bekend is. Wel vinden de liberalen dat in deze wet de rol van het parlement duidelijk moet zijn neergelegd. Ook staatsrechtdeskundigen en de Nationale ombudsman zijn kritisch.

1,5 meter

De nieuwe, tijdelijke wet moet de huidige noodverordeningen die zijn genomen in verband met de corona-uitbraak ondervangen met een andere wettelijke grondslag. Zolang de spoedwet er nog niet is, blijven de noodverordeningen van kracht die de minister opdraagt aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Het gaat onder meer om de 1,5 meter afstand en het verbod op grote samenkomsten.

Volgens De Jonge heeft het kabinet hard gewerkt aan het wetsvoorstel. Het is voorgelegd aan een groot aantal organisaties die adviezen hebben uitgebracht. Het kabinet heeft daarmee de conceptversie „op belangrijke punten kunnen aanscherpen en verbeteren”, aldus de Jonge, mede namens zijn collega’s Ferd Grapperhaus (Justitie) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

De Jonge schrijft dat de Raad van State deze week advies uitbrengt over de Tijdelijke wet Covid-19, zoals die officieel heet. Volgens een woordvoerder van de Raad is dat advies woensdag al vastgesteld en ligt dat nu bij het ministerie.

Het voorstel zal zo spoedig mogelijk aan het parlement worden aangeboden, aldus De Jonge. Beide Kamers bepalen zelf hun agenda. Het zomerreces begint over twee weken.