VDL neemt busdivisie onder loep

Print
VDL neemt busdivisie onder loep

Afbeelding: DeLimburger

Touringcars staan stil. Minder reizigers gaan met de stads- of streekbus. VDL studeert op scenario’s voor de busdivisie nu de coronacrisis toeslaat.

In de fabriek van VDL Bus in het Belgische Roeselare zijn sinds een paar weken medewerkers uit Valkenswaard op de werkvloer te vinden. Ze worden met enige argwaan bekeken, zeggen de plaatselijke vakbondsmannen Yves Allewaert en Olaf Minne.

Wat is VDL van plan met zijn busdivisie nu de sector keihard is getroffen door de coronacisis? Kunnen de fabrieken in Valkenswaard (touringcars), Heerenveen, Roeselare en Eindhoven (buschassis) openblijven? En wat met VDL Bus in Venlo, al is die met kleine busjes een beetje een buitenbeentje.

Uitgeleend

Medewerkers van de touringcarfabriek in Valkenswaard zijn uitgeleend aan de fabriek voor elektrische bussen in Roeselare. Wat ze daar doen? Kennis en ervaring opdoen op het gebied van elektrische bussen, horen de vakbonden van medewerkers. ,,Een elektrische bus is hightech, dat is een heel andere manier van assembleren”, zegt Allewaert, secretaris bij ABVV.

Volgens Minne van de ACV heeft de directie van VDL Roeselare verklaard dat de medewerkers bij gebrek aan werk in Valkenswaard de plaats innemen van uitzendkrachten. Maar, voegt Minne daar aan toe, op de werkvloer in Roeselare wordt ook aan de toekomst gedacht. De touringcarbranche ligt op zijn gat. Aanbestedingen voor openbaar vervoer, een motor voor orders voor nieuwe bussen, worden uitgesteld. Een krimpscenario voor de busindustrie dreigt.

Roeselare

In Roeselare zou een gloednieuwe fabriek voor e-bussen worden gebouwd. Maar het bouwplan is met een jaar uitgesteld, zo is de lokale vakbonden verteld. Al met al leidt het tot ‘wat onrust’ en ‘bezorgdheid’ in het bedrijf, zeggen Allewaert en Minne. Komen ze in Roeselare de kunst afkijken, zodat ze in Valkenswaard het werk kunnen overnemen? Minne gelooft niet dat uitstel van het bouwplan een voorbode is voor het weghalen van productie uit Roeselare. „Maar dat wordt gekeken naar aanvullende capaciteit voor de bouw van elektrische bussen in Nederland is niet onlogisch.”

VDL zelf wil er nog weinig over kwijt. Detachering van personeel in Roeselare is onderdeel van de collegiale in- en uitleen zoals dat bij meer VDL-bedrijven momenteel aan de hand is, stelt een concernwoordvoerder.

De Valkenswaardse bussenbouwers ‘helpen bij de productie’ in Roeselare. Uitstel van de bouw van de nieuwe fabriek heeft als achtergrond dat VDL ‘in het algemeen’ nu kritischer kijkt naar investeringen.

Dat wordt geanticipeerd op de inrichting van een productielijn voor elektrische bussen in Valkenswaard is volgens VDL ‘op dit moment niet aan de orde’. Net zo min als een mogelijke sluiting van de fabriek in Heerenveen.

Wel zegt de woordvoerder: ,,Uiteraard heeft de turbulentie als gevolg van corona ervoor gezorgd dat alle scenario’s worden bekeken.”

Daarmee is de busdivisie dus alsnog onder de loep gelegd. In februari gaf topman Willem van der Leegte aan dat niet voornemens te zijn om bijvoorbeeld de fabriek in Heerenveen te sluiten. Ondanks dat dit jaar een stevig verlies voor de divisie viel te verwachten. Nu de coronacrisis daar overheen is gekomen, valt aan een ingreep nauwelijks nog te ontkomen.