Zes miljoen aan steungeld belandde bij bedrijven die alsnog failliet gingen

Print
Zes miljoen aan steungeld belandde bij bedrijven die alsnog failliet gingen

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD). Afbeelding: ANP

Het UWV heeft in de coronacrisis aan 120 bedrijven geld overgemaakt die inmiddels failliet zijn gegaan. In totaal gaat het om een bedrag van 6 miljoen euro, ofwel 50.000 euro per bedrijf, meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

De bedrijven kregen het geld omdat ze een beroep hadden gedaan op de looncompensatieregeling NOW. Bij die regeling betaalt de overheid maximaal 90 procent van de loonsom door voor alle bedrijven die minimaal 20 procent omzetverlies hebben. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er tot en met mei in totaal 6 miljard euro aan NOW verstrekt.

Voorschotten

De 120 bedrijven die failliet zijn gegaan hebben een voorschot gekregen op het moment dat het UWV nog geen indicatie had van uitstel van betaling of dreigend faillissement. Het UWV beroept zich hierbij op gegevens van de Belastingdienst. Op het moment dat uit deze database blijkt dat een bedrijf in grote betalingsproblemen verkeert, worden er geen voorschotten meer uitgekeerd.

,,Tegelijkertijd is het lastig te voorkomen dat de NOW-subsidie wordt verstrekt aan bedrijven die na de periode van bevoorschotting failliet worden verklaard”, schrijft Wiebes in antwoorden op vragen van de Eerste Kamerfractie van Forum voor Democratie (FvD).

FVD-senator Lennart van der Linden zegt dat hij heeft begrepen dat bedrijven ook geld hebben ontvangen nadat zij al failliet waren verklaard. ,,Daarover hebben we opheldering gevraagd aan minister Wiebes, omdat dit natuurlijk heel kwalijk is. Het gaat om gemeenschapsgeld waar je uiteraard heel voorzichtig mee om moet gaan.”

Nadere vragen

In zijn beantwoording op de vragen van Van der Linden maakt Wiebes dat onderscheid niet. Hij stelt dat betaling in principe steeds is gestaakt op het moment dat er sprake was van faillissement, maar uit de antwoorden is volgens Van der Linden niet op te maken of dat in alle gevallen is gelukt.

Van der Linden: ,,Je kunt je tegelijk afvragen of de controle voldoende is geweest bij het vaststellen of bedrijven steun hebben gekregen terwijl zij al op omvallen stonden.”

Hij gaat bovendien nadere vragen stellen om helder te krijgen of en hoeveel bedrijven geld ontvingen terwijl ze al failliet waren verklaard.