Limburg heeft honderden nieuwe standplaatsen voor woonwagens nodig

De afgelopen jaren vonden er door heel Limburg protesten plaats van woonwagenbewoners die demonstreerden voor meer standplaatsen, zoals hier in 2018 in Heythuysen. © Archief De Limburger/Jeroen Kuit

De komende tien jaar is er in Limburg behoefte aan zo’n vierhonderd tot vijfhonderd extra standplaatsen voor woonwagenbewoners. Dat blijkt uit behoefteonderzoek dat in alle gemeenten is gehouden.

Remco Koumans

Op dit moment telt Limburg in totaal 1125 standplaatsen. 98 daarvan bevinden zich in Noord-Limburg. De overige zijn evenredig verdeeld over de rest van de provincie. Op basis van het onderzoek zouden er in de hele provincie tussen de 415 en 506 standplaatsen bij moeten komen om in de behoefte te kunnen voorzien. Een van de factoren die het maakt dat een exact getal lastig te bepalen is, is dat het effect van natuurlijk verloop niet door te rekenen valt.

Locatie

Woonwagenbewoners, hun inwonende kinderen en mensen van wie bekend is dat ze belangstelling hebben om in een woonwagen te wonen, hebben een schriftelijke vragenlijst gekregen om daarin kenbaar te maken wat hun wensen zijn. Wat opvalt is dat een meerderheid van de mensen die nu nog bij ouders inwonen, zegt op de eigen woonwagenlocatie een standplaats te willen hebben of in ieder geval in dezelfde gemeente. Verhuizen naar een andere gemeente is alleen maar een optie als daar al familie woont of als ze er oorspronkelijk vandaan komen.

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat het aanleggen van een wachtlijst op provinciaal niveau niet zinvol is. Het bijhouden van een lokale of regionale belangstellingsregistratie door gemeenten en woningcorporaties wordt wel aanbevolen. De meeste inwonenden en belangstellenden geven aan binnen nu en twee jaar te willen verhuizen. De onderzoekers waarschuwen echter dat het toevoegen van standplaatsen vaak een langdurig proces is.

Uitspraak

Tot voor enkele jaren geleden hanteerden veel gemeenten een zogeheten uitsterfconstructie, waarbij een standplaats bij vertrek of overlijden van de bewoner werd geschrapt. Het College voor de Rechten van de Mens tikte in 2014 de gemeente Leudal op de vingers na een klacht van een inwoner. Het uitsterfbeleid is in strijd met de mensenrechten en leven in een woonwagen is een essentieel onderdeel van de cultuur van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Daarop is door gemeenten, met hulp van de provincie, het onderzoek geïnitieerd. Het is nu aan gemeenten en woningcorporaties om met het onderzoek in de hand nieuw beleid uit te werken.